Pracownicy Działu Informatyzacji

 • TOMASZ DRANKA

  kierownik działu

  nadzór i koordynacja prawidłowego funkcjonowania i rozbudowy HMS, eHMS, jHMS; nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem usług informatycznych realizowanych przez DI, serwerami i szkieletem USK PK, opracowywaniem SIWZ dla centralnych dostaw i usług na potrzeby informatyzacji Uczelni, przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych w systemie informatycznym Uczelni, plan rzeczowo-finansowy, plan zamówień publicznych, więcej »

 • ADAM KMIECIK

  zastępca kierownika działu

  administrator Centrum Danych PK VMWare, serwery wirtualne, LDAP, Avamar, VPN, bezpieczeństwo sieci i systemów, firewalle, Active Directory, strony WWW, hosting, poczta elektroniczna dla studentów PK, więcej »

 • MACIEJ DROZDOWSKI

  instalacje, diagnostyka, naprawa: urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarek; bezpośrednie wsparcie techniczne: instalacje programów użytkowych, konfiguracja sprzętu komputerowego, dostęp do HMS (Netterm, Putty), ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego, administrator domeny admin.pk.edu.pl, administrator systemu HMS, więcej »

 • MATEUSZ KOLBUSZ

  administrator Centrum Danych PK VMWare, serwery wirtualne, programowanie, integracja usług wewnętrznych, więcej »

 • KRZYSZTOF KOŁODZIEJ

  elektroniczny obieg dokumentów: konfiguracja, uprawnienia, projektowanie i uruchamianie procesów; HMS, eHMS, jHMS, ASAP, więcej »

 • WITOLD KULIG (1/2 etatu)

  rozbudowa i modernizacja sieci komputerowych, instalacje okablowania strukturalnego, światłowodowe tory rdzenia USK, zasilanie urządzeń aktywnych w rdzeniu USK, urządzenia aktywne przyłączy budynkowych USK, więcej »

 • ZBIGNIEW MARSZALIK

  system antywirusowy, audyt legalności oprogramowania, Microsoft Volume Licensing, Propublico, Matlab, ePUAP, zamówienia publiczne, więcej »

 • MAGDALENA MARYAŃSKA

  strony WWW administracji centralnej: SUS, SIP, Spis Pracowników, RZM, Centralny Rejestr Komputerowych Programów, Pełnomocnictwa, Legitymacje, System Kontroli Zarządczej, LDAP, więcej »

 • PIOTR POCIECHA

  administrator serwerów i systemów: HMS, eHMS, ankietowego; webserwisy centralne, system autoryzacji centralnej, więcej »

 • DOROTA PODRZUCKA

  POL-on, ASAP i system antyplagiatowy, ORPPD, eHMS: rekrutacja (rejestracja kandydatów, KReM, uprawnienia); HMS: kadry, dziekanat; szablony RTF wspólne dla wszystkich wydziałów; weryfikacja wniosków o rozbudowę systemu HMS / eHMS / jHMS, więcej »

 • FILIP PRZYBYLSKI

  administrator sieci, bezpieczeństwo sieci: centralny firewall, zarządzanie przełącznikami rdzenia sieci, instalacje, diagnostyka, naprawa: urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarek; bezpośrednie wsparcie techniczne: instalacje programów użytkowych, konfiguracja sprzętu komputerowego, dostęp do HMS (Netterm, Putty), ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego, więcej »

 • RAFAŁ PRZYBYLSKI

  administrator: sieci, centralnego serwera poczty elektronicznej mail.pk.edu.pl, sieci Wi-Fi EDUROAM, serwera DNS, serwera DHCP, serwerów uwierzytelniania RADIUS, bezpieczeństwo sieci: centralny firewall, zarządzanie przełącznikami rdzenia sieci, przełącznikami Data Center PK, konsultowanie projektów przy remontach infrastruktury sieciowej PK, programowanie: php, perl, bash, awk, sql, więcej »

 • MICHAŁ RAFAŁOWSKI

  administrator Centrum Danych PK VMWare, serwery wirtualne, strony WWW, hosting, systemy identyfikacji i analizy logów systemów centralnych (Greylog, Splunk) więcej »

 • SŁAWOMIR SZLĘZAK

  administrator kampusu Czyżyny: sieci, serwera poczty elektronicznej pobox.mech.pk.edu.pl, sieci Wi-Fi EDUROAM, serwera DNS, serwera DHCP, serwerów uwierzytelniania RADIUS, bezpieczeństwo sieci: firewall, zarządzanie przełącznikami rdzenia sieci, konsultowanie projektów przy remontach infrastruktury sieciowej PK, więcej »

 • PAWEŁ TROJANOWICZ

  pierwsza linia wsparcia dla użytkowników, legitymacje elektroniczne, ewidencje i rejestry Działu Informatyzacji, Legalis, testy wydajnościowe, telefony komórkowe, więcej »

 • MARCIN WITEK

  eHMS: konfiguracja, uprawnienia, wirtualne kadry, protokoły, zajęcia, pensum; HMS: konfiguracja, uprawnienia, stypendia, rankingi, oferta dydaktyczna, domy studenckie, finanse, kadry, płace; jHMS: limity, kadry, socjalny; szablony RTF wspólne dla wszystkich wydziałów; weryfikacja wniosków o rozbudowę systemu HMS / eHMS / jHMS, więcej »