System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 2022/23 aktywowany

W dniu 12 czerwca Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2022/23.

Automatycznie zostało utworzonych 5950 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 12 czerwca 2023 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

 • główny prowadzący,
 • prowadzący zajęcia,
 • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4897 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 26 czerwca 2023 r. Studenci będą mogli wypełniać ankiety do 31 października 2023 r.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2021/22 aktywowany

W dniu 10 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2021/22.

Automatycznie zostało utworzonych 5899 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 10 stycznia 2022 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

 • główny prowadzący,
 • prowadzący zajęcia,
 • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4662 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie.
Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 30 stycznia 2022 r.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2020/21 aktywowany

W dniu 4 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2020/21.

Automatycznie zostało utworzonych 5345 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 4 stycznia 2021 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

 • główny prowadzący,
 • prowadzący zajęcia,
 • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4169 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie.
Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 31 stycznia 2021 r.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 19/20 aktywowany

W dniu 28 maja Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2019/20.

Automatycznie zostało utworzonych 5063 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 28 maja 2020 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

 • główny prowadzący,
 • prowadzący zajęcia,
 • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 3953 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 15 czerwca 2020 r.

Wyniki z ankiet na sem. zimowy 2019/20 dostępne do pobrania na stronie ankiety.pk.edu.pl

Dział Informatyzacji przypomina, że zakończył się okres wypełniania ankiet semestru zimowego 2019/20 przez studentów. Wyniki ankiet: raporty i opinie będą dostępne do 15.05.2020 r. Przypominamy o konieczności pobrania wyników ankiet przez dydaktyków i osoby uprawnione. Po tym terminie będą przygotowywane ankiety za semestr letni 2019/20.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 18/19 aktywowany

W dniu 28 maja Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2018/19.

Automatycznie zostało utworzonych 5148 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 27 maja 2019 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

 • główny prowadzący,
 • prowadzący zajęcia,
 • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 3951 ankiet. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 18 czerwca 2019 r.

Zmiana loginów w administracji centralnej do systemów informatycznych PK

Dział Informatyzacji informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. zostaną ujednolicone loginy osób pracujących w jednostkach administracji centralnej, służące do logowania się w wymienionych poniżej systemach informatycznych PK:

Czytaj dalej Zmiana loginów w administracji centralnej do systemów informatycznych PK

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2018/19 aktywowany

W dniu 7 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2018/19.

Automatycznie zostało utworzonych 5233 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 4 stycznia 2019 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

 • główny prowadzący,
 • prowadzący zajęcia,
 • wprowadzający oceny.

Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 27 stycznia 2019 r.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 17/18 aktywowany

W dniu 23 maja Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2017/18.

Automatycznie zostało utworzonych 5869 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 22 maja 2018 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

 • główny prowadzący,
 • prowadzący zajęcia,
 • wprowadzający oceny.

Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 10 czerwca 2018 r.