Legitymacje

Zamawianie legitymacji doktoranta

Legitymacje doktoranta można zamówić wysyłając e-mail z numerem albumu oraz imieniem i nazwiskiem doktoranta na adres pawel.trojanowicz@pk.edu.pl.

Zamawianie legitymacji studenckich

Legitymacje studenckie można zamówić przez stronę https://legitymacje.pk.edu.pl.

Aby otrzymać dostęp do systemu zamawiania legitymacji, kierownik jednostki PK (Dziekanatu) wysyła e-mail na adres Działu Informatyzacji (di@pk.edu.pl) z danymi osoby (imię i nazwisko), która takie uprawnienia powinna posiadać.

W celu zamówienia legitymacji należy zalogować się na stronie https://legitymacje.pk.edu.pl, wejść we Wnioski i kliknąć Dodaj nową listę,

Legitymacje 1

a następnie Dodaj nowy wniosek do tej listy.

Legitymacje 2

Po wpisaniu numeru albumu należy wczytać dane. Jeśli dane się nie wczytują, trzeba uzupełnić je ręcznie.

W kolejnym kroku trzeba wybrać rodzaj wniosku oraz zakres zmian i zapisać dane.

Zamawiając legitymację należy sprawdzić poprawność numeru albumu, adresu oraz imion i nazwisk, a także upewnić się, czy zdjęcie studenta jest wgrane do systemu i zaakceptowane, a wskaźnik legitymacji ma odpowiednią wartość.

Zdjęcia dodaje się i/lub weryfikuje przez eHMS/dsys – profil pracownika dziekanatu. Status zdjęcia i wskaźnika legitymacji można sprawdzić w HMS/dsys (Karta główna, pole “St.foto:” i “Wsk. Leg:”). Aby realizacja zamówienia była możliwa, statusy fotografii w polu “St.foto:” i wskaźnika legitymacji w polu “Wsk. Leg:” w systemie HMS/dsys muszą być “T”.

Następnie można dodawać kolejne wnioski do listy. Dopóki lista ma status “w edycji”, istnieje możliwość wprowadzania zmian we wnioskach.

Po wysłaniu listy należy obserwować jej status na stronie internetowej. Status “do druku” oznacza, że lista jest w trakcie drukowania – należy sprawdzić, czy administrator nie dodał jakichś informacji dotyczących drukowanych legitymacji (np. brak zdjęcia). Po wydrukowaniu całej listy jej status zostaje zmieniony na “wydrukowana”, co oznacza, że wszystkie legitymacje zostały wydrukowane i są gotowe do odbioru. Po odebraniu legitymacji administrator zmienia status listy na “archiwalna”.

Przykładowe widoki list z różnymi statusami:

Legitymacje 4

Legitymacje z rekrutacji drukowane są na podstawie list otrzymanych przez Dział Informatyzacji od komisji rekrutacyjnych. W przypadku zamawiania legitymacji dla studentów, którzy składali dokumenty na więcej niż jeden wydział, należy sprawdzić, czy legitymacja nie została już przekazana na inny wydział. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, wydziały przekazują legitymację między sobą.

Na stronie legitymacji istnieje również wyszukiwarka (na stronie „Home”), gdzie można przeszukiwać wydane legitymacje według numeru albumu, nazwiska studenta, wydziału oraz daty wydania legitymacji. Jeśli istnieje informacja o wnioskach związanych z daną legitymacją, to również zostanie wyświetlona.

Widok wyszukiwania:

Legitymacje 5