Zasoby i systemy IT na Politechnice Krakowskiej

Liczba pracowników: ok. 2 000
Liczba studentów: ok. 13 000

(większość korzysta z dostarczanych przez PK usług informatycznych na komputerach osobistych i/lub urządzeniach mobilnych)

Zasoby IT

 • Liczba komputerów: ok. 4 000 sztuk (w tym komputery osobiste pracowników i laboratoryjne dla studentów);
 • Lokalizacje Uczelnianej Sieci KomputerowejLokalizacje: 5 (kampus Warszawska i Czyżyny, budynki: ul. Podchorążych, ul. Kanonicza i ul. Lea); połączone są ze sobą i z siecią Internet poprzez sieć MAN;
 • Na styku sieci kampusowych i MAN pracują urządzenia klasy UTM zarządzane przez Dział Informatyzacji;
 • Wszystkie obiekty PK połączone są szkieletową siecią komputerową zarządzaną przez Dział Informatyzacji;
 • W budynkach funkcjonują sieci lokalne zarządzane przez lokalnych administratorów;
 • Sieć lokalna, obejmująca administrację centralną oraz komputery przyłączone do niej, zarządzane są przez Dział Informatyzacji. Zgodnie z zarządzeniem nr 30 Rektora PK z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Krakowskiej kierownicy jednostek organizacyjnych wyznaczają administratorów lokalnych, odpowiedzialnych za eksploatację sieci lokalnych;
 • Na PK działa uczelniana sieć WiFi – EDUROAM, która dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych pracowników i studentów. Dostęp do sieci jest możliwy tylko dla osób posiadających certyfikat wydany przez uczelniane Centrum Certyfikacji PK prowadzone przez Dział Informatyzacji;
 • Dwie lokalizacje Data CenterDwa uczelniane Centra Danych (Data Centers) utrzymywane przez Dział Informatyzacji i kilka serwerowni wydziałowych lub instytutowych;
 • Uczelniany klaster serwerów poczty elektronicznej zarządzany przez Dział Informatyzacji (ex.pk.edu.pl) i kilkanaście lokalnych (zarządzanych przez administratorów lokalnych);
 • Ponad 200 portali WWW, w tym kilkanaście uczelnianych (zarządzanych przez Dział Informatyzacji), pozostałe utrzymywane przez wydziały, jednostki organizacyjne, organizacje i pracowników;
 • Na PK wykorzystywany jest system wspomagający zarządzanie uczelnią – HMS; obejmuje on wszystkie kluczowe obszary działania uczelni;
 • Na potrzeby systemu HMS działa fizycznie wyodrębniona sieć komputerowa zarządzana przez Dział Informatyzacji;
 • W dziekanatach siedmiu wydziałów funkcjonują sieci lokalne połączone z centralą m.in. za pomocą połączeń VPN;
 • Sieci lokalne i komputery pracujące w dziekanatach obsługiwane są przez administratorów lokalnych;
 • Sieć HMS posiada połączenia z siecią Internet zabezpieczone systemem bezpieczeństwa klasy UTM;
 • W systemie HMS pracuje ok. 200 użytkowników i podobna liczba komputerów;
 • Częścią HMS jest eHMS – portal internetowy, udostępniający wszystkim studentom, nauczycielom i pracownikom zasoby systemu HMS w zakresie wynikającym z przydzielonych uprawnień.
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych PK w Cyfronet AGH
Centrum danych HMS - kampus Warszawska
Centrum danych HMS – kampus Warszawska
Centrum danych HMS - kampus Warszawska
Centrum danych HMS – kampus Warszawska

Systemy informatyczne PK

Moduły oprogramowania systemu HMS

 • Finanse i księgowość z funkcjonalnością rozliczania mediów: HMS/efka
 • Kadry: HMS/kadr, jHMS/kadr
 • Wynagrodzenia osobowe: HMS/plac
 • Bezosobowy fundusz wynagrodzeń: HMS/bfpl
 • Limity i budżetowanie: HMS/limi, jHMS/limi
 • Gospodarka materiałowa: HMS/geem
 • Środki trwałe: HMS/este, jHMS/gest
 • Działalność socjalna uczelni: jHMS/soc
 • Kasa zapomogowo pożyczkowa: HMS/kazp
 • Obsługa transportu: jHMS/trans
 • Płatności masowe: HMS/dkas
 • Obsługa toku studiów – system dziekanatowy: HMS/dsys, jHMS/dsys
 • Rekrutacja internetowa: eHMS/irka
 • Wirtualny dziekanat: eHMS/dsys
 • Osiedle akademickie: HMS/dees
 • Studium języków obcych: HMS/djos
 • Nieruchomości: jHMS/goni
 • Wirtualne limity: eHMS/limi
 • Wirtualne kadry: eHMS/kadr
 • Pensum: eHMS/pens
 • Sylabus: eHMS/syla
 • Układanie planów zajęć: jHMS/roza

Inne systemy

 • System PŁATNIK
 • System ochrony antywirusowej
 • System ochrony Uczelnianej Sieci Komputerowej klasy UTM
 • System ochrony stron internetowych klasy UTM
 • System zarządzania infrastrukturą wirtualną
 • System antyplagiatowy wraz z repozytorium prac dyplomowych ASAP (Plagiat.pl)
 • System obsługi zamówień publicznych (ProPublico)
 • System informacji prawnej (Legalis)
 • Poczta elektroniczna pracowników PK
 • Poczta elektroniczna studentów PK
 • BIP – biuletyn informacji publicznych
 • ELS/ELD – system elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich (Opticamp)
 • Elektroniczny system zamawiania legitymacji studenckich
 • CERT – system dystrybucji uczelnianych certyfikatów niekwalifikowanych
 • System oceny nauczycieli akademickich przez studentów
 • System dystrybucji ankiet do badania losów absolwentów
 • Rejestr aktów normatywnych PK
 • Centralny rejestr umów
 • Centralny rejestr pełnomocnictw
 • Centralny rejestr komputerowych programów PK
 • System wspomagający ocenę osiągnięć pracowników naukowych PK (Ludzie Nauki)
 • System do zarządzania i monitoringu projektów realizowanych na PK
 • Rejestr zamówień publicznych udzielonych z wyłączeniem PZP
 • SUS – Strona Usług Sieciowych
 • System pomocy technicznej PK (OTRS)
 • System chmurowy PK (Nextcloud)
 • System zarządzania zasobami internetowymi
 • System zarządzania spisem pracowników
 • System finansowej analizy danych (COGNOS)
 • System e-Learningu Moodle

HMS/eHMS