System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2022/23 aktywowany

W dniu 3 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2022/23.

Automatycznie zostało utworzonych 5595 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 2 stycznia 2023 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4676 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie.
Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 20 stycznia 2023 r.

Przypomnienie o zakończeniu działania starego serwera poczty elektronicznej RIAD

Dział Informatyzacji przypomina, że stary serwer poczty elektronicznej RIAD (dostępny przez SquirrelMail oraz Roundcube) będzie odbierał i wysyłał wiadomości jedynie do końca 2022 r. Po tym terminie, przez pół roku (do 30.06.2023 r.) będzie WYŁĄCZNIE pełnił funkcję archiwum wiadomości (bez możliwości wysyłania i odbierania wiadomości). Po 30.06.2023 r. stary serwer zostanie całkowicie wyłączony.
W związku z powyższym, prosimy wszystkich pracowników PK, którzy do tej pory jeszcze tego nie uczynili, o dokonanie migracji swojej poczty elektronicznej do nowego systemu, MS Exchange.
Instrukcja postępowania jest dostępna na naszej stronie: Instrukcja migracji konta pocztowego do MS Exchange.