Zakończenie dostępności starego serwera poczty elektronicznej (RIAD)

Dział Informatyzacji przypomina, że zgodnie z harmonogramem wygaszania działania starego serwera poczty elektronicznej RIAD, dostęp do poczty archiwalnej (dostępnej przez SquirrelMail oraz Roundcube) będzie wyłączony 30 czerwca br.
W związku z powyższym, prosimy wszystkich pracowników PK, którzy tego potrzebują a do tej pory jeszcze tego nie uczynili, o przeniesienie swoich wiadomości archiwalnych ze starego serwera do nowego systemu, MS Exchange.
Instrukcje postępowania są dostępne na naszej stronie:
Dodawanie konta pocztowego serwera RIAD w programie Outlook
Przenoszenie wiadomości email ze starego konta na konto serwera Exchange

Zmiana sposobu logowania do systemu poczty elektronicznej pracowników PK (MS Exchange)

W związku z koniecznością podniesienia poziomu zabezpieczeń informatycznych, Dział Informatyzacji informuje, że od soboty, 22 kwietnia 2023 r. zmienia się sposób logowania do systemu poczty elektronicznej pracowników PK (MS Exchange). Od tego dnia logowanie do MS Exchange będzie realizowane przez ADFS (po wejściu na stronę adresu ex.pk.edu.pl będzie się wyświetlał ekran logowania ze zdjęciem hallu budynku WIL PK).

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2022/23 aktywowany

W dniu 3 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2022/23.

Automatycznie zostało utworzonych 5595 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 2 stycznia 2023 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4676 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie.
Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 20 stycznia 2023 r.