Wyłączenie dostępu do aplikacji Outlook w Office365

W związku z integracją usług Office365 i MS Exchange On-Premise informujemy, że z dniem 19 lutego wyłączony zostanie dostęp do aplikacji Outlook w Office365. Od tego dnia każda wiadomość mailowa, wysłana do usługi Office365 zostanie przekazana do serwerów starej poczty (RIAD) lub nowej poczty MS Exchange On-Premise.

Usługi poczty w Office 365 były udostępnione doraźnie w związku z koniecznością udostępnienia kalendarzy w aplikacji Teams. W związku z obecnymi działaniami funkcjonalność kalendarzy w Teams nie ulegnie zmianie.

Ogólnouczelniana licencja na oprogramowanie MATLAB

Politechnika Krakowska zakupiła licencję typu Campus Wide Suite na oprogramowanie firmy MathWorks. Licencja ta umożliwia wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom uczelni korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi. Warunki licencjonowania uprawniają użytkowników do zainstalowania oprogramowania na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencja pozwala także na uruchamianie oprogramowania MATLAB Online za pomocą przeglądarki internetowej. W ramach posiadanej licencji zapewnione jest wsparcie techniczne dla użytkowników oraz dostęp do materiałów informacyjnych w tym kursów i samouczków publikowanych na portalu MathWorks.
Licencja Campus Wide Suite uprawnia do wykorzystywania oprogramowania w dydaktyce oraz przy realizacji niekomercyjnych projektów i badań.
Każda osoba, która chce korzystać z programów MATLAB i Simulink, musi utworzyć sobie indywidualne konto na portalu MathWorks Politechnika Krakowska. Warunkiem koniecznym do utworzenia konta jest posiadanie adresu email w domenie Politechniki Krakowskiej ”pk.edu.pl” (domeny wewnętrze typu “student.pk.edu.pl”, czy “doktorant.pk.edu.pl” są również uprawnione).

Na stronach internetowych MathWorks dostępne są instrukcje wideo:

tworzenie osobistego konta MathWorks,
instalowanie oprogramowania MATLAB.

Zmiana w spisie pracowników

Informujemy, że nastąpiła zmiana źródła dla głównego (podstawowego) adresu poczty elektronicznej pracowników PK, publikowanego w spisie pracowników. Zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora PK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej ma on format imie.nazwisko@pk.edu.pl i jest nadawany/lub edytowany przez Dział Spraw Osobowych i Socjalnych w systemie HMS.

Adresy podstawowe są obecnie pobierane z Active Directory PK i pośrednio z HMS. Domyślnie są obowiązkowo publikowane w spisie pracowników. Zmiana jest podyktowana realizacją kolejnego etapu przygotowania danych dla uruchomienia systemu pracy grupowej (MS Exchange) dla pracowników PK.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2020/21 aktywowany

W dniu 4 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2020/21.

Automatycznie zostało utworzonych 5345 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 4 stycznia 2021 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4169 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie.
Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 31 stycznia 2021 r.

Statystyka aktywnego użycia aplikacji usługi Office 365 na PK

Przedstawiamy statystykę aktywnego użycia aplikacji usługi Office 365 education online:

Aktywni użytkownicy - wykresOd czasu przejścia na nauczanie zdalne, codzienna liczba aktywnych użytkowników przekracza 10 tysięcy.

Poniżej liczba użytkowników według typu aktywności dla licencjonowanych użytkowników Teams:

Liczba użytkowników według typu aktywności dla licencjonowanych użytkowników Teams - wykresA tu można zobaczyć rozmiar używanej przestrzeni dyskowej w aplikacji OneDrive:

Rozmiar używanej przestrzeni dyskowej w aplikacji OneDrive - wykres

Zmiany w kontach doktorantów dla usługi Office 365

Dział Informatyzacji informuje, że w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów PK w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone dwie istotne operacje techniczne na kontach doktorantów w Office 365. Zmiany te mają na celu ujednolicenie wszystkich usług dla doktorantów w Office 365.

1) 8 października 2020 r. nastąpi migracja istniejącej domeny doktorant.pk.edu.pl w Office 365 do głównego “tenantu” Politechniki Krakowskiej (doktorant.admin.pk.edu.pl).

Usługa Office 365 dla domeny doktorant.pk.edu.pl zostanie nadal aktywna ze zmienionym formatem logowania z login@doktorant.pk.edu.pl na login@pkstudents.onmicrosoft.com (hasło pozostaje bez zmian).

Prosimy JESZCZE RAZ doktorantów PK, używających konta Office 365 w domenie doktorant.pk.edu.pl o migrację wszystkich danych zgromadzonych w aplikacjach (Teams, Outlook, OneDrive, Word, itd.) do kont w domenie doktorant.admin.pk.edu.pl.

2) 8 października 2020 r. nastąpi zmiana formatu logowania do głównego “tenantu” doktorantów Politechniki Krakowskiej z login@doktorant.admin.pk.edu.pl na login@doktorant.pk.edu.pl.

Głównym adresem pocztowym stanie się adres z domeny @doktorant.pk.edu.pl

Powyższe zmiany nie wpłyną na działanie domeny @doktorant.admin.pk.edu.pl która od 8 października stanie się domeną techniczną. Wszystkie wiadomości wysyłane na adres login@doktorant.admin.pk.edu.pl będą dostarczane na adres login@doktorant.pk.edu.pl.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail di@pk.edu.pl