Wyniki z ankiet na sem. zimowy 2019/20 dostępne do pobrania na stronie ankiety.pk.edu.pl

Dział Informatyzacji przypomina, że zakończył się okres wypełniania ankiet semestru zimowego 2019/20 przez studentów. Wyniki ankiet: raporty i opinie będą dostępne do 15.05.2020 r. Przypominamy o konieczności pobrania wyników ankiet przez dydaktyków i osoby uprawnione. Po tym terminie będą przygotowywane ankiety za semestr letni 2019/20.