Usługi Office 365 Education Online dla studentów Politechniki Krakowskiej

en

Każdy student Politechniki Krakowskiej ma możliwość nieodpłatnego korzystania z pakietu OFFICE 365 Education Online (w tym z poczty elektronicznej z adresem w domenie student.pk.edu.pl / dla słuchaczy MCK w domenie mck.pk.edu.pl) po wcześniejszej aktywacji usługi.

AKTYWACJA USŁUGI OFFICE 365

Zasady korzystania z usługi Office 365 przez studentów PK:

 1. Do korzystania z usług Office 365 uprawnieni są wszyscy studenci w okresie trwania kształcenia.
 2. Zgodnie z zasadami licencjonowania usług Office 365 dla instytucji edukacyjnych, jedna osoba może korzystać tylko z jednej subskrypcji pakietu.
 3. Użytkownik może korzystać z usług Office 365 wyłącznie w granicach obowiązującego prawa zewnętrznego oraz wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów i zasad obowiązujących na PK, a za wszelkie działania wykonane po zalogowaniu się w usłudze ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. Zabronione jest:
  • udostępnianie własnego konta innym osobom,
  • wykorzystywanie usługi Office 365 Education Online do celów komercyjnych,
  • wysyłanie spamu,
  • przekazywanie wiadomości z konta PK na serwery zewnętrzne,
  • rozpowszechnianie oprogramowania szkodliwego dla innych użytkowników,
  • publikowanie treści szerzących nienawiść, rasizm, nietolerancję, przemoc,
  • publikowanie treści naruszających prawa autorskie,
  • publikowanie treści pornograficznych,
  • podejmowanie działań, które mogą szkodzić lub zagrażać innym osobom albo naruszać ich prywatność.
 5. Aby możliwe było korzystanie z usług Office 365, konieczne jest aktywowanie konta za pomocą numeru identyfikacyjnego UID oraz hasła do Wirtualnego dziekanatu (eHMS).
 6. W czasie aktywacji użytkownik otrzymuje login i ustala własne hasło do konta Office 365.
 7. Po ok. 60 minutach od chwili aktywacji konta użytkownik może korzystać z usług Office 365 pod adresem: https://www.office.com/?omkt=pl-pl (zgodnie z informacją od firmy Microsoft, w okresie wzmożonego obciążenia serwerów, przydzielenie uprawnień do poszczególnych aplikacji w Office 365 może trwać do 96 godzin).
 8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może skutkować czasowym zawieszeniem lub całkowitym wyłączeniem dostępu do usług.
 9. Aktywacja konta jest równoznaczna z akceptacją niniejszych zasad.

Zaakceptuj zasady i aktywuj Office 365 i pocztę

Jeżeli masz już aktywne konto, możesz korzystać z usługi Office 365 Online.

Przejdź do Portalu Office 365

Jeżeli nie pamiętasz loginu lub hasła do usługi Office 365 Online przejdź TUTAJ.

INFORMACJE O OFFICE 365 ONLINE

OFFICE 365 Online jest zbiorem aplikacji i usług, umożliwiających zdalną współpracę z innymi osobami. Zawiera m.in. pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote oraz Outlook) w wersji online. Wszystkie produkty Office 365 są automatycznie aktualizowane, co zapewnia użytkownikom korzystanie z produktu zawsze w najnowszej wersji.
Podstawowe czynności w usłudze Office 365 — szkolenie wideo

Zalety pakietu OFFICE 365 Online:

 • Mobilność – zawsze aktualne wersje online aplikacji dostępne na różnych urządzeniach.
 • Bezpieczeństwo – zaawansowana ochrona przed zagrożeniami ukrytymi w załącznikach i linkach przesyłanych pocztą e-mail oraz przed oprogramowaniem wymuszającym okup i innymi zaawansowanymi atakami z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania.
 • Przechowywanie i udostępnianie plików – możliwość udostępniania plików innym użytkownikom usługi lub kontaktom zewnętrznym za pomocą linków dostępu lub linków gościa.
 • Praca zespołowa i komunikacja – współtworzenie w czasie rzeczywistym pozwalające wielu użytkownikom pracować jednocześnie nad tym samym dokumentem.

Dodatkowe usługi: