Wyłączenie dostępu do aplikacji Outlook w Office365

W związku z integracją usług Office365 i MS Exchange On-Premise informujemy, że z dniem 19 lutego wyłączony zostanie dostęp do aplikacji Outlook w Office365. Od tego dnia każda wiadomość mailowa, wysłana do usługi Office365 zostanie przekazana do serwerów starej poczty (RIAD) lub nowej poczty MS Exchange On-Premise.

Usługi poczty w Office 365 były udostępnione doraźnie w związku z koniecznością udostępnienia kalendarzy w aplikacji Teams. W związku z obecnymi działaniami funkcjonalność kalendarzy w Teams nie ulegnie zmianie.

Zmiana w spisie pracowników

Informujemy, że nastąpiła zmiana źródła dla głównego (podstawowego) adresu poczty elektronicznej pracowników PK, publikowanego w spisie pracowników. Zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora PK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej ma on format imie.nazwisko@pk.edu.pl i jest nadawany/lub edytowany przez Dział Spraw Osobowych i Socjalnych w systemie HMS.

Adresy podstawowe są obecnie pobierane z Active Directory PK i pośrednio z HMS. Domyślnie są obowiązkowo publikowane w spisie pracowników. Zmiana jest podyktowana realizacją kolejnego etapu przygotowania danych dla uruchomienia systemu pracy grupowej (MS Exchange) dla pracowników PK.

Zmiany w kontach doktorantów dla usługi Office 365

Dział Informatyzacji informuje, że w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów PK w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone dwie istotne operacje techniczne na kontach doktorantów w Office 365. Zmiany te mają na celu ujednolicenie wszystkich usług dla doktorantów w Office 365.

1) 8 października 2020 r. nastąpi migracja istniejącej domeny doktorant.pk.edu.pl w Office 365 do głównego “tenantu” Politechniki Krakowskiej (doktorant.admin.pk.edu.pl).

Usługa Office 365 dla domeny doktorant.pk.edu.pl zostanie nadal aktywna ze zmienionym formatem logowania z login@doktorant.pk.edu.pl na login@pkstudents.onmicrosoft.com (hasło pozostaje bez zmian).

Prosimy JESZCZE RAZ doktorantów PK, używających konta Office 365 w domenie doktorant.pk.edu.pl o migrację wszystkich danych zgromadzonych w aplikacjach (Teams, Outlook, OneDrive, Word, itd.) do kont w domenie doktorant.admin.pk.edu.pl.

2) 8 października 2020 r. nastąpi zmiana formatu logowania do głównego “tenantu” doktorantów Politechniki Krakowskiej z login@doktorant.admin.pk.edu.pl na login@doktorant.pk.edu.pl.

Głównym adresem pocztowym stanie się adres z domeny @doktorant.pk.edu.pl

Powyższe zmiany nie wpłyną na działanie domeny @doktorant.admin.pk.edu.pl która od 8 października stanie się domeną techniczną. Wszystkie wiadomości wysyłane na adres login@doktorant.admin.pk.edu.pl będą dostarczane na adres login@doktorant.pk.edu.pl.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail di@pk.edu.pl