Zasady i harmonogram migracji kont pocztowych do domeny “pk.edu.pl”

Zgodnie z zarządzeniem nr 97 Rektora PK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej, a także uwzględniając projekt wdrożenia nowego ogólnouczelnianego systemu poczty elektronicznej opartego na serwerze Microsoft Exchange, Dział Informatyzacji przedstawia zasady i harmonogram migracji kont poczty elektronicznej do domeny “pk.edu.pl”.

Planowane działania są konsekwencją realizacji strategii uczelni w zakresie dalszej komputeryzacji Politechniki Krakowskiej. Jednym z rozpoczętych projektów jest wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów na PK. System taki, dla poprawnego działania, wymaga spójnego, jednorodnego w skali całej organizacji, kompatybilnego systemu poczty elektronicznej.

Projekt przewiduje likwidację wszystkich serwerów pocztowych utrzymywanych przez jednostki organizacyjne PK. Pracownicy korzystający z tych kont otrzymają nowe adresy w domenie “pk.edu.pl”, w formacie zgodnym z zarządzeniem, o którym mowa na wstępie. Dotychczasowe adresy zachowają funkcjonalność odbierania wiadomości, które będą automatycznie przyjmowane przez nowe konta. Dzięki temu pracownicy zachowają możliwość prowadzenia korespondencji ze wszystkimi kontaktami bez konieczności informowania ich o zmianie adresu.

Harmonogram działań przedstawia się następująco.

 1. W terminie do 31 grudnia 2019 r. administratorzy serwerów pocztowych przekażą do Działu Informatyzacji, w formie pliku tekstowego CSV, wykazy aktywnych kont pocztowych.
  W poszczególnych wierszach pliku należy podać imię i nazwisko użytkownika oraz wszystkie adresy i aliasy przypisane do danej osoby. Jedna osoba (i jej adresy) może wystąpić tylko w jednym wierszu pliku. Przykładowy wiersz w pliku:
  Jan,Kowalski,jkowalski@mech.pk.edu.pl,jan.kowalski@mech.pk.edu.pl,janek@m6.mech.pk.edu.pl
 2. Od 1 stycznia 2020 r. administratorzy serwerów pocztowych w domenach innych niż “pk.edu.pl” nie będą tworzyć nowych kont ani nowych aliasów do kont już istniejących.
 3. W terminie do 15 stycznia 2020 r., wszyscy pracownicy uczelni, którzy obecnie wykorzystują konta pocztowe o adresach innych niż “nazwa@pk.edu.pl”, zobowiązani są do aktywowania konta na serwerze uczelnianym. Aktywację wykonuje się za pomocą serwisu SUS (sus.pk.edu.pl). Instrukcja aktywacji konta pocztowego jest dostępna na stronie Działu Informatyzacji https://di.pk.edu.pl/poczta-elektroniczna/.
 4. W okresie od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020 r. użytkownicy “starych” kont konfigurują nowe konta w swoich programach pocztowych i informują administratora o gotowości korzystania z nowego konta. Administrator serwera pocztowego dokonuje na serwerze przekierowania poczty przychodzącej na wszystkie konta i aliasy danego użytkownika na nowy adres. Od tego momentu użytkownik powinien wysyłać i odbierać maile tylko z nowego konta.
 5. Po zakończeniu wdrożenia nowego ogólnouczelnianego systemu poczty elektronicznej (przewidywany termin: III kwartał 2020 r.) możliwość wysyłania poczty z serwerów w domenach innych niż “pk.edu.pl” będzie wyłączona.
  Stare adresy dla poczty przychodzącej będą aktywne bezterminowo, a wiadomości będą trafiać na nowe konta użytkowników.

Konfiguracja podpisu elektronicznego w programie Mozilla Thunderbird

Aby możliwe było podpisywanie poczty wysyłanej za pomocą programu Mozilla Thunderbird niezbędne jest zainstalowanie w komputerze osobistego certyfikatu pracownika oraz certyfikatu głównego PK.

Jak uzyskać i zainstalować certyfikat osobisty?

Jak pobrać i zainstalować certyfikat główny Politechniki Krakowskiej?

Po wykonaniu czynności wymienionych powyżej można przystąpić do konfiguracji Thunderbirda.

W tym celu należy:

 1. Uruchomić program Mozilla Thunderbird.
 2. W menu kliknąć “Narzędzia” a następnie “Opcje”:
 3. W wyświetlonym oknie wybrać “Zaawansowane”, następnie zakładkę “Certyfikaty” i kliknąć przycisk “Zarządzaj certyfikatami”:
 4. W oknie “Menedżer certyfikatów” wybrać zakładkę “Użytkownik” i kliknąć przycisk “Importuj”:
 5. W następnym oknie odnaleźć miejsce, w którym zapisane zostały certyfikaty.
 6. Zaznaczyć plik certyfikatu osobistego i kliknąć “Otwórz”:
 7. Wpisać hasło do certyfikatu podane w czasie jego tworzenia:
 8. W kolejnym oknie kliknąć przycisk “OK”:
 9. W oknie “Menedżer certyfikatów” wybrać zakładkę “Organy certyfikacji” i kliknąć przycisk “Importuj”:
 10. W następnym oknie odnaleźć miejsce, w którym zapisane zostały certyfikaty.
 11. Zaznaczyć plik certyfikatu głównego PK i kliknąć “Otwórz”:
 12. W oknie “Pobieranie certyfikatu” zaznaczyć opcję “Zaufaj temu CA przy identyfikacji użytkowników poczty” i kliknąć “OK”:
 13. W oknie “Menedżer certyfikatów” wybrać zakładkę “Organy certyfikacji” i odnaleźć na liście Politechnikę Krakowską, a po jej rozwinięciu zaznaczyć PKI PK i kliknąć przycisk “Edytuj ustawienia zaufania”:
 14. W kolejnym oknie zaznaczyć “Ten certyfikat identyfikuje użytkowników poczty” i kliknąć “OK”:
 15. W menu programu Thunderbird wybrać “Narzędzia”, a następnie “Konfiguracja kont”:
 16. W oknie “Konfiguracja kont”, w panelu po lewej stronie, pod adresem mailowym, dla którego został utworzony certyfikat osobisty wybrać opcję “Zabezpieczenia”. W głównej części okna w pozycji “Podpis cyfrowy” kliknąć przycisk “Wybierz”:
 17. W następnym otwartym oknie należy upewnić się, że w prawym górnym rogu na rozwijanej liście wybrane jest “CC PK” i kliknąć “OK”:
 18. W następnym oknie kliknąć “Tak”:

Konfiguracja podpisu elektronicznego w programie Outlook 2016

Aby możliwe było podpisywanie poczty wysyłanej za pomocą programu Outlook niezbędne jest zainstalowanie w komputerze osobistego certyfikatu pracownika oraz certyfikatu głównego PK.

Jak uzyskać i zainstalować certyfikat osobisty?

Jak pobrać i zainstalować certyfikat główny Politechniki Krakowskiej?

Po wykonaniu czynności wymienionych powyżej można przystąpić do konfiguracji Outlook’a.

W tym celu należy:

 1. Uruchomić program Outlook.
 2. Wybrać zakładkę “Plik”, a następnie menu “Opcje”:
 3. W otwartym oknie “Opcje programu Outlook” kliknąć “Centrum zaufania”, a następnie “Ustawienia Centrum zaufania…”:
 4. W menu otwartego okna “Centrum zaufania” kliknąć “Zabezpieczenie poczty e-mail”, a następnie “Ustawienia…”:
 5. Wyświetlone okno, w miejscu zasłoniętym czarnym paskiem, pokazuje adres email, dla którego został wygenerowany certyfikat. Jeśli wszystkie ustawienia są takie jak poniżej należy kliknąć OK:UWAGA! Wygląd przedstawionego powyżej okienka jest typowy i występuje w większości przypadków. Jeśli są odstępstwa od przedstawionego wzoru należy zwrócić się o pomoc do lokalnego administratora.
 6. Po powrocie do okna “Centrum zaufania” zaznaczyć opcję “Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości” i kliknąć OK:
 7. W oknie “Opcje programu Outlook” kliknąć OK.

  Od tego momentu wysłane wiadomości będą podpisywane elektronicznie za pomocą osobistego certyfikatu.

 8. Aby wysłać wiadomość bez podpisu elektronicznego (np. mail wysyłany do odbiorców spoza Politechniki) należy w oknie nowej wiadomości wybrać zakładkę „Opcje” i wyłączyć podpisywanie klikając w przycisk „Podpisz”. To ustawienie dotyczy wyłącznie tej jednej wiadomości, a następne będą ponownie podpisywane.

Nowy Spis pracowników PK

Nowy Spis pracowników PK - zrzut ekranu serwisu po zmianachDział Informatyzacji wdrożył automatyczną synchronizację danych pomiędzy Spisem pracowników i systemem HMS. Jednocześnie został unowocześniony wygląd serwisu, dodana funkcja prezentacji struktury organizacyjnej Politechniki Krakowskiej i zminimalizowana potrzeba edycji publikowanych danych przez pracowników PK.

Obecnie dane osobowe, jednostka zatrudnienia i funkcja są raz na dobę synchronizowane z systemem HMS.

Aktualny spis pracowników jest zintegrowany z systemem certyfikacji Politechniki Krakowskiej. Z pola “Certyfikat:” można pobrać osobisty certyfikat zawierający klucz publiczny pracownika (o ile pracownik taki certyfikat zamówił i odebrał ze strony cert.pk.edu.pl), który po zaimportowaniu do klienta poczty elektronicznej (np. Mozilla Thunderbird) pozwala na wysłanie do tego adresata zaszyfrowanej wiadomości elektronicznej.

Pracownicy PK aktualizują dane z pól: “Telefon:” i “Informacje własne pracownika:” przez Stronę Usług Sieciowych (sus.pk.edu.pl). Adresy mailowe pracowników PK są również pobierane ze Strony Usług Sieciowych, w której pracownik może wybrać, które adresy lub aliasy (zgodne z zarządzeniem w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej) będą publikowane w Spisie pracowników.

Dla nowych pracowników

Na Politechnice Krakowskiej, od początku lat 90. ubiegłego stulecia, do wspomagania realizacji zadań wykorzystywane są systemy komputerowe. W miarę upływu lat systematycznie wdrażano programy obejmujące kolejne obszary działalności Uczelni. Obecnie wszystkie główne zakresy funkcjonowania Uczelni są skomputeryzowane.

Czytaj dalej Dla nowych pracowników

SŁAWOMIR SZLĘZAK

« powrót do listy pracowników

SŁAWOMIR SZLĘZAK

12 628 32 06, 601 145 959 slawek@pk.edu.pl

administrator kampusu Czyżyny: sieci, serwera poczty elektronicznej pobox.mech.pk.edu.pl, sieci Wi-Fi EDUROAM, serwera DNS, serwera DHCP, serwerów uwierzytelniania RADIUS, bezpieczeństwo sieci: firewall, zarządzanie przełącznikami rdzenia sieci, konsultowanie projektów przy remontach infrastruktury sieciowej PK Czytaj dalej SŁAWOMIR SZLĘZAK

RAFAŁ PRZYBYLSKI

« powrót do listy pracowników

RAFAŁ PRZYBYLSKI

12 628 21 01 rafalp@pk.edu.pl

administrator: sieci, centralnego serwera poczty elektronicznej mail.pk.edu.pl, sieci Wi-Fi EDUROAM, serwera DNS, serwera DHCP, serwerów uwierzytelniania RADIUS, bezpieczeństwo sieci: centralny firewall, zarządzanie przełącznikami rdzenia sieci, przełącznikami Data Center PK, konsultowanie projektów przy remontach infrastruktury sieciowej PK, programowanie: php, perl, bash, awk, sql Czytaj dalej RAFAŁ PRZYBYLSKI

ADAM KMIECIK

« powrót do listy pracowników

ADAM KMIECIK

dr inż., zastępca kierownika działu

12 628 30 52 adam.kmiecik@pk.edu.pl

administrator Centrum Danych PK VMWare, serwery wirtualne, LDAP, Avamar, VPN, WAF, bezpieczeństwo sieci i systemów, firewalle, Active Directory, Nextcloud, strony WWW, hosting, poczta elektroniczna dla studentów PK Czytaj dalej ADAM KMIECIK