Zmiana w spisie pracowników

Informujemy, że nastąpiła zmiana źródła dla głównego (podstawowego) adresu poczty elektronicznej pracowników PK, publikowanego w spisie pracowników. Zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora PK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej ma on format imie.nazwisko@pk.edu.pl i jest nadawany/lub edytowany przez Dział Spraw Osobowych i Socjalnych w systemie HMS.

Adresy podstawowe są obecnie pobierane z Active Directory PK i pośrednio z HMS. Domyślnie są obowiązkowo publikowane w spisie pracowników. Zmiana jest podyktowana realizacją kolejnego etapu przygotowania danych dla uruchomienia systemu pracy grupowej (MS Exchange) dla pracowników PK.