Dla nowych pracowników

Na Politechnice Krakowskiej, od początku lat 90. ubiegłego stulecia, do wspomagania realizacji zadań wykorzystywane są systemy komputerowe. W miarę upływu lat systematycznie wdrażano programy obejmujące kolejne obszary działalności Uczelni. Obecnie wszystkie główne zakresy funkcjonowania Uczelni są skomputeryzowane.

Utrzymaniem działających systemów, wdrażaniem nowych rozwiązań oraz rozbudową infrastruktury informatycznej PK zajmuje się Dział Informatyzacji.

Niemal wszystkie osoby zatrudnione na PK w swojej pracy korzystają z komputerów i systemów informatycznych. Na Uczelni działają systemy informatyczne o bardzo różnym przeznaczeniu – od systemów dostępnych dla każdego pracownika czy studenta do programów dedykowanych dla określonych grup, pracujących w konkretnym obszarze.

Dostęp do poszczególnych systemów zależy od wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

SERWISY INTERNETOWE (ogólnodostępne)

Główna strona internetowa PK: www.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska prowadzi serwis internetowy, w którym publikowane są informacje o Uczelni, o działalności dydaktycznej i naukowej, współpracy z partnerami, aktualnych wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię, a także jej studentów i absolwentów.

W głównym serwisie internetowym znajdują się odnośniki (linki) do ok. 200 serwisów internetowych prowadzonych przez jednostki PK i organizacje działające na Uczelni. Są to strony wydziałów, instytutów, katedr i zakładów, biblioteki, jednostek międzywydziałowych, kół naukowych, organizacji studenckich i wielu innych.

Biuletyn Informacji Publicznej: bip.pk.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej jest wynikiem realizacji przez PK obowiązku powszechnego udostępniania przez podmioty wykonujące zadania publiczne informacji publicznej w postaci elektronicznej. Zakres publikowanych informacji i zasady ich prezentowania określa ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. i przepisy wydane na jej podstawie.

BIP PK jest oficjalnym publikatorem zawierającym informacje o władzach i organach PK oraz zbiór wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni. W biuletynie zamieszczone są wszystkie uchwały senatu PK od września 2002 r. oraz zarządzenia, decyzje i komunikaty rektora od września 2005 r., a także komunikaty kanclerza od marca 2006 r.

Spis pracowników: spispracownikow.pk.edu.pl

Spis pracowników jest serwisem, gdzie można poznać strukturę organizacyjną Politechniki Krakowskiej, a także wyszukać etatowych pracowników PK wraz z ich danymi kontaktowymi (telefon, e-mail) i informacjami, które sami upublicznili (poprzez SUS).

DOSTĘP DO SERWISÓW INTRANETOWYCH I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Aby nowo zatrudniony pracownik Politechniki Krakowskiej mógł mieć dostęp do wewnętrznych serwisów internetowych oraz do dedykowanych systemów informatycznych, jego dane muszą zostać wprowadzone do systemu HMS przez pracownika Działu Spraw Osobowych i Socjalnych. Jeden dzień po wprowadzeniu danych do systemu, automatycznie pojawiają się one w Spisie pracowników (spispracownikow.pk.edu.pl).

Z chwilą wyświetlenia danych pracownika w Spisie pracowników, może on:

 1. Zarejestrować się w Wirtualnych kadrach (eHMS): https://ehms.pk.edu.pl (zobacz: rejestracja/odzyskiwanie kont pracowników Uczelni).
  Moduł ten dedykowany jest pracownikom i pozwala na dostęp do indywidualnego konta poprzez przeglądarkę internetową. Wirtualne kadry są uzupełnieniem i integralną częścią modułów kadrowo-płacowych systemu HMS. Prezentują one dane pochodzące z systemu kadrowego, płacowego i finansowo-księgowego. Umożliwiają pracownikowi dostęp do jego kart wynagrodzeń, odcinków wypłat, pożyczek, absencji, umów cywilno-prawnych, itd.
 2. Ustawić login i hasło do Strony Usług Sieciowych (SUS): sus.pk.edu.pl (zobacz: instrukcja ustawiania hasła), co pozwoli na uzyskanie dostępu do kolejnych usług informatycznych.
  Te same dane autoryzacyjne (login i hasło), które służą do zalogowania do SUS, umożliwiają również dostęp do SIP, czyli Serwisu Informacyjnego Pracowników PK (sip.pk.edu.pl). W SIP zamieszczane są informacje, niezbędne do realizacji niektórych zadań i czynności służbowych, takich jak np. przygotowanie planów dla Działu Zamówień Publicznych, przygotowanie Ewidencji czasu pracy, przygotowanie planów na usługi poligraficzne, itp. W systemie zamieszczane są również bieżące komunikaty jednostek PK oraz wzory dokumentów, obowiązujących na PK (Plikownia). Przydatną funkcją SIP jest możliwość otrzymywania powiadomień o nowych wpisach w SIP (w górnym menu link “Powiadomienia”). Można się tutaj zapisać lub wypisać z powiadomień oraz zmienić e-mail, na który przychodzą powiadomienia (użytkownik sam podaje swój adres e-mail). W przychodzącym mailu zawarty jest temat nowego wpisu, data dodania, a treść jest dostępna po kliknięciu w link i zalogowaniu do serwisu.
 3. Od 1 stycznia 2021 r. konta pocztowe dla nowych pracowników PK są automatycznie zakładane w MS Exchange (operacja trwa kilka godzin od momentu ustalenia hasła do SUS przez użytkownika). Informacje o dostępie do poczty i konfiguracji klientów pocztowych są prezentowane w SUS (sekcja “Obsługa skrzynki pocztowej PK”).

  Korzystać z poczty elektronicznej można przez stronę WWW (ex.pk.edu.pl/owa/ – logować się należy za pomocą loginu do Active Directory PK – takiego samego jak do Office 365, czyli najczęściej imie.nazwisko@admin.pk.edu.pl – i hasła do AD/SUS/Office 365), lub przy użyciu klienta pocztowego. Do współpracy z MS Exchange najlepiej nadaje się MS Outlook. Polecamy MS Outlook dla Microsoft 365.

  Kroki, jakie należy wykonać przy konfiguracji konta w MS Outlook dla Microsoft 365 są opisane tutaj: di.pk.edu.pl/outlook-desktop-365
  Konfiguracja konta w Outlook mobilnym (na smartfonie z systemem Android): di.pk.edu.pl/outlook-mobile
  Konfiguracja konta IMAP w Thunderbird (pełny zakres możliwości pracy grupowej jest dostępny wyłącznie w Outlooku): di.pk.edu.pl/thunderbird

  Można także poprosić lokalnego administratora o zainstalowanie powyższych aplikacji i pomoc w konfiguracji. Informację, kto jest lokalnym administratorem w danej jednostce, można znaleźć w SIP w dziale Serwis informatyczny/Administratorzy lokalni.

Dostęp do pozostałych systemów informatycznych realizowany jest na podstawie zapotrzebowania poszczególnych pracowników, w zależności od wykonywanych zadań. O uprawnienia do systemów dla pracownika wnioskuje kierownik jego jednostki.