Odzyskiwanie haseł

eHMS

W celu odzyskania hasła do systemu eHMS (Wirtualne kadry, Wirtualny dziekanat, itp.) przez pracownika, należy: Czytaj więcej

HMS

W celu odzyskania hasła do systemu HMS, należy skontaktować się z Działem Informatyzacji: telefonicznie (tel. wew. 21-01) lub osobiście (Kontakt).

ASAP

Do logowania do systemu antyplagiatowego wraz z repozytorium prac dyplomowych ASAP (asap.pk.edu.pl) służy ten sam login i hasło co do systemu eHMS/dsys (Wirtualny dziekanat) (ehms.pk.edu.pl). W celu odzyskania hasła do systemu eHMS (Wirtualne kadry, Wirtualny dziekanat, itp.) przez pracownika, należy: Czytaj więcej

SUS

Odzyskiwanie hasła do systemu SUS (Strona Usług Sieciowych, sus.pk.edu.pl) opisane jest tutaj.

SIP, Ankiety, Office 365, Dysk, Helpdesk, Legitymacje, RZM, inne…

W celu zalogowania się do poniższych serwisów:
sip.pk.edu.pl
ankiety.pk.edu.pl
www.office.com/?omkt=pl-pl
legitymacje.pk.edu.pl
dysk.pk.edu.pl
pomoc.pk.edu.pl
op.pk.edu.pl
crkp.pk.edu.pl
pelnomocnictwa.pk.edu.pl
pens.pk.edu.pl
ran.pk.edu.pl
rzm.pk.edu.pl
senat.pk.edu.pl
umowy.pk.edu.pl
dpia.pk.edu.pl
ludzienauki.pk.edu.pl
projekty.pk.edu.pl
należy użyć danych autoryzacyjnych (login i hasło) takich samych jak dane autoryzacyjne do SUS. Odzyskiwanie hasła do systemu SUS (Strona Usług Sieciowych, sus.pk.edu.pl) opisane jest tutaj.

Poczta elektroniczna

Odzyskiwanie hasła do poczty elektronicznej na serwerze głównym PK (mail.pk.edu.pl) jest opisane tutaj.

Legalis

W celu odzyskania hasła do systemu informacji prawnej Legalis, należy skontaktować się z Działem Informatyzacji: telefonicznie (tel. wew. 21-01), mailowo (di@pk.edu.pl, pomoc@pk.edu.pl) lub osobiście (Kontakt).

POL-on / ORPPD

Hasło do systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (polon.nauka.gov.pl/polon) oraz do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (polon.nauka.gov.pl/orpd) można odzyskać na stronie logowania do POL-on (polon.nauka.gov.pl/opi).

Baza testowa POL-on:
W przypadku utraty hasła do bazy testowej POL-on (polon-demo.opi.org.pl) należy skontaktować się z Działem Informatyzacji (dpodrzucka@pk.edu.pl).