Usługi Office 365 Education Online dla pracowników PK

Każdy pracownik Politechniki Krakowskiej w okresie trwania zatrudnienia na umowę o pracę ma możliwość nieodpłatnego korzystania z pakietu OFFICE 365 Education Online po wcześniejszej aktywacji usługi.

AKTYWACJA USŁUGI OFFICE 365

Zasady korzystania z usługi Office 365 przez pracowników PK:

 1. Do korzystania z usług Office 365 uprawnieni są wszyscy pracownicy PK w okresie trwania zatrudnienia na umowę o pracę.
 2. Zgodnie z zasadami licencjonowania usług Office 365 dla instytucji edukacyjnych, jedna osoba może korzystać tylko z jednej subskrypcji pakietu.
 3. Użytkownik może korzystać z usług Office 365 wyłącznie w granicach obowiązującego prawa zewnętrznego oraz wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów i zasad obowiązujących na PK, a za wszelkie działania wykonane po zalogowaniu się w usłudze ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. Zabronione jest:
  • udostępnianie własnego konta innym osobom,
  • wykorzystywanie usługi Office 365 Education Online do celów komercyjnych,
  • wysyłanie spamu,
  • przekazywanie wiadomości z konta PK na serwery zewnętrzne,
  • rozpowszechnianie oprogramowania szkodliwego dla innych użytkowników,
  • publikowanie treści szerzących nienawiść, rasizm, nietolerancję, przemoc,
  • publikowanie treści naruszających prawa autorskie,
  • publikowanie treści pornograficznych,
  • podejmowanie działań, które mogą szkodzić lub zagrażać innym osobom albo naruszać ich prywatność.
 5. Ze względu na konieczność przeniesienia hasła z SUS do usługi katalogowej Active Directory PK, przed aktywacją usługi Office 365 Online należy ustawić nowe hasło w SUS. Tutaj jest opisane jak to zrobić.
 6. Aby możliwe było korzystanie z usług Office 365, konieczne jest aktywowanie konta za pomocą numeru identyfikacyjnego UID oraz hasła do Wirtualnych kadr (eHMS). Aktywację należy wykonać na stronie, do której można przejść klikając czerwony link na dole strony.
 7. W czasie aktywacji ustalany jest login w postaci login_z_SUS@admin.pk.edu.pl (czyli najczęściej imie.nazwisko@admin.pk.edu.pl) i hasło z SUS przypisywane jest do konta użytkownika Office 365.
 8. Po ok. 60 minutach od chwili aktywacji konta użytkownik może korzystać z usług Office 365 pod adresem: https://www.office.com/?omkt=pl-pl (zgodnie z informacją od firmy Microsoft, w okresie wzmożonego obciążenia serwerów, przydzielenie uprawnień do poszczególnych aplikacji w Office 365 może trwać do 96 godzin).

  W trakcie logowania użytkownik zostanie przekierowany na wewnętrzną stronę usług AD FS Politechniki Krakowskiej. Na tej stronie należy zalogować się, używając loginu w postaci login_z_SUS@admin.pk.edu.pl (czyli najczęściej imie.nazwisko@admin.pk.edu.pl) i hasła z SUS.

  Zrzut ekranu okna logowania

  Zrzut ekranu okna logowania - wprowadzanie hasła

   

 9. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może skutkować czasowym zawieszeniem lub całkowitym wyłączeniem dostępu do usług.
 10. Aktywacja konta jest równoznaczna z akceptacją niniejszych zasad.

Zaakceptuj zasady i aktywuj Office 365

Jeżeli masz już aktywne konto, możesz korzystać z usługi Office 365 Online.

Przejdź do Portalu Office 365

Jeżeli nie pamiętasz hasła do usługi Office 365 Online, ustaw hasło w SUS. Twój login do Office 365 jest w postaci login_z_SUS@admin.pk.edu.pl (czyli najczęściej imie.nazwisko@admin.pk.edu.pl).

INFORMACJE O OFFICE 365 ONLINE

OFFICE 365 Online jest zbiorem aplikacji i usług, umożliwiających zdalną współpracę z innymi osobami. Zawiera m.in. pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) w wersji online. Wszystkie produkty Office 365 są automatycznie aktualizowane, co zapewnia użytkownikom korzystanie z produktu zawsze w najnowszej wersji.
Podstawowe czynności w usłudze Office 365 — szkolenie wideo

Zalety pakietu OFFICE 365 Online:

 • Mobilność – zawsze aktualne wersje online aplikacji dostępne na różnych urządzeniach.
 • Bezpieczeństwo – zaawansowana ochrona przed zagrożeniami ukrytymi w załącznikach i linkach przesyłanych pocztą e-mail oraz przed oprogramowaniem wymuszającym okup i innymi zaawansowanymi atakami z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania.
 • Przechowywanie i udostępnianie plików – możliwość udostępniania plików innym użytkownikom usługi lub kontaktom zewnętrznym za pomocą linków dostępu lub linków gościa.
 • Praca zespołowa i komunikacja – współtworzenie w czasie rzeczywistym pozwalające wielu użytkownikom pracować jednocześnie nad tym samym dokumentem.

Dodatkowe usługi:

INFORMACJE O OFFICE 365 A3

Od II kwartału 2021 r. studenci, doktoranci i uprawnieni pracownicy mogą korzystać z usługi Office 365 A3 dla edukacji. Plan A3 zachowuje wszystkie korzyści planu OFFICE 365 Online A1, a dodatkowo w istotny sposób rozszerza możliwości pracy grupowej i organizowania wydarzeń na żywo w usłudze Microsoft Teams. Bardzo cenną korzyścią w nowym planie jest prawo do instalowania klasycznych aplikacji pakietu Office przez każdego użytkownika na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac (również prywatnych) oraz instalowanie aplikacji pakietu Office na maksymalnie pięciu tabletach i pięciu telefonach.