mLegitymacja studencka – instrukcja obsługi

1. Czym jest mLegitymacja studencka?

mLegitymacja studencka, czyli legitymacja studencka w smartfonie. mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg i zwolnień. Możesz również potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i zobaczy Twoje zdjęcie z dokumentu w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji studenckiej.
Źródło: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/mlegitymacja-studencka

O mLegitymację studencką mogą ubiegać się osoby, które: posiadają status studenta, mają ważną plastikową legitymację studencką (ELS) oraz posiadają numer PESEL. mLegitymacja studencka wydawana jest na okres jednego semestru (zgodnie z ważnością legitymacji wydanej w postaci plastikowej legitymacji studenckiej ELS). Przedłużenie ważności mLegitymacji studenckiej wymaga ponownego wypełnienia wniosku.

2. Instrukcja aktywacji

UWAGA! Przed rozpoczęciem procesu aktywacji mLegitymacji studenckiej należy zadbać o zgodność danych zawartych na plastikowej legitymacji studenckiej (ELS) z danymi osobowymi.
Przykład – zmiana nazwiska będąca następstwem zawarcia związku małżeńskiego.

Krok 1: Otwórz stronę internetową https://mlegitymacje.pk.edu.pl/ i kliknij „Logowanie”

 

 

Krok 2: Po przekierowaniu na stronę internetową logowania należy podać adres e-mail (zazwyczaj imię.nazwisko@student.pk.edu.pl) oraz hasło wykorzystywane do logowania się np. do Microsoft Office i poczty elektronicznej. W razie problemów z kontem proszę skorzystać z instrukcji dostępnej tutaj: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-studentow/

 

 

Krok 3: Po poprawnym logowaniu nastąpi powrót na stronę internetową „mlegitymacje”. W celu uzyskania mLegitymacji studenckiej należy nacisnąć przycisk „Zleć”.

 

Krok 4: W momencie przyjęcia zlecenia wydania mLegitymacji studenckiej pojawi się stosowna informacja oraz możliwość weryfikacji stanu realizacji. mLegitymacja studencka powinna zostać wystawiona w ciągu maksymalnie kilku godzin.

 

Krok 5: W momencie, gdy mLegitymacja studencka zostanie wystawiona, po kliknięciu przycisku „Odśwież” pojawi się kod QR oraz kod weryfikujący, który domyślnie jest ukryty

Uwidocznienie kodu weryfikującego możliwe jest poprzez naciśnięcie . Należy postąpić zgodnie z wyświetloną instrukcją odbioru mLegitymacji studenckiej.

WAŻNE! w aplikacji mObywatel należy dodać nowy dokument – należy kliknąć „Dodaj” na górze ekranu aplikacji, a następnie wybrać „mLegitymacja studencka”. Postępuj zgodnie z instrukcją, która ukaże się na ekranie urządzenia mobilnego.
Po przejściu całego procesu w aplikacji mObywatel należy na stronie internetowej
„mlegitymacje” kliknąć przycisk „Potwierdzam odbiór”.

UWAGA! Na odebranie mLegitymacji studenckiej przewidziano 30 dni. W przypadku
nieodebrania mLegitymacji studenckiej w terminie konieczne będzie ponowne przejście procesu aktywacji.

 

 

Krok 6: Proces uzyskania mLegitymacji studenckiej został zakończony i potwierdzony.

 

 

3. Unieważnienie mLegitymacji

W przypadku utraty praw studenckich (np. w wyniku ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów), mLegitymacja jest automatycznie unieważniana.
Student może samodzielnie unieważnić mLegitymację studencką. W tym celu należy postąpić zgodnie z krokami 1 i 2 instrukcji aktywacji, a następnie:

Krok 3: kliknąć przycisk „Unieważnij”.

Po samodzielnym unieważnieniu mLegitymacji studenckiej istnieje możliwość ponownego uzyskania mLegitymacji studenckiej. W tym celu należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji aktywacji mLegitymacji studenckiej (punkt 2).

 

4. Przedłużenie ważności

Twórca mLegitymacji studenckiej (NASK/COI) niestety nie przewidział możliwości przedłużenia ważności. W celu przedłużenia ważności np. na kolejny semestr, należy unieważnić mLegitymację studencką (punkt 3 instrukcji), a następnie aktywować nową (punkt 2 instrukcji). Aktywacji nowej mLegitymacji studenckiej należy dokonać po wcześniejszym przedłużeniu ważności plastikowej legitymacji studenckiej (ELS).

 

5. Zgłaszanie problemów

Problemy związane z procesami opisanymi w niniejszej instrukcji proszę zgłaszać na adres: mlegitymacje@pk.edu.pl
W razie problemów z aplikacją mObywatel proszę skorzystać z:
https://info.mobywatel.gov.pl/#pytania-i-odpowiedzi