Strony WWW

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora PK z dnia 21 lipca 2009 r. każda jednostka organizacyjna Politechniki Krakowskiej ma prawo do uruchomienia własnych stron internetowych przeznaczonych do publikowania informacji o działalności jednostki. Strony te mogą być umieszczone w zasobach uczelnianej serwerowni, w ramach usługi hostingowej realizowanej przez Dział Informatyzacji. W takim przypadku zainteresowanej jednostce przydzielony zostaje wyodrębniony serwer www z własnym adresem internetowym w domenie „pk.edu.pl”.

Aby uruchomić serwis internetowy jednostki, muszą zostać wykonane opisane poniżej czynności:

  1. Kierownik jednostki wyznacza pracownika odpowiedzialnego za stronę. Osoba ta (dalej zwana „Zarządzającym”) zarządza procesem tworzenia strony oraz nadzoruje i odpowiada za treści publikowane na stronie;
  2. Zarządzający zgłasza do Działu Informatyzacji (tel. 21-01 lub na adres di@pk.edu.pl) zamiar utworzenia strony www;
  3. Dział Informatyzacji przydziela Zarządzającemu dostęp do funkcji „System Zarządzania Zasobami Internetowymi” na Stronie Usług Sieciowych (sus.pk.edu.pl);
  4. Zarządzający, po zalogowaniu się do SUS, wypełnia formularz wniosku o utworzenie strony www. W formularzu podaje m.in. następujące informacje: adres i opis przeznaczenia strony, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby tworzącej stronę (Webmastera), czas życia strony, zasięg serwisu (lokalny, światowy);
  5. Po wypełnieniu formularza Zarządzający drukuje wniosek i po podpisaniu przez kierownika jednostki dostarcza go do Działu Informatyzacji;
  6. Dział Informatyzacji uruchamia serwer www zgodnie z wnioskiem oraz konfiguruje serwery DNS, a następnie przekazuje Zarządzającemu parametry logowania do serwera;
  7. Zarządzający udostępnia parametry logowania Webmasterowi, czyli osobie, która programuje stronę. Zarządzający nadzoruje proces tworzenia serwisu;
  8. Zarządzający odpowiada za publikowane treści i stałą aktualizację zawartości strony w aktualnym standardzie WCAG przez cały okres jej działania, a także nadzoruje pracę Webmastera, który odpowiada za aktualizację strony pod względem technicznym.