Pomoc

Pomoc w sprawach będących w gestii Działu Informatyzacji, administratorów wydziałowych HMS lub administratorów lokalnych, można uzyskać zgłaszając problem:

  • elektronicznie w Systemie pomocy technicznej (Helpdesk) dostępnym na stronie https://pomoc.pk.edu.pl po zalogowaniu danymi autoryzacyjnymi (login i hasło) do SUS – zalecana forma kontaktu: użytkownik otrzymuje indywidualny numer zgłoszenia, po którym może śledzić status swojego zgłoszenia. Czytaj więcej
  • e-mailem na adres pomoc@pk.edu.pl – wiadomość wysłana pod taki adres utworzy automatycznie zgłoszenie w Systemie pomocy technicznej. Użytkownik uzyska automatycznie numer zgłoszenia, dzięki czemu będzie mógł śledzić rozwój zgłoszonej sprawy na stronie https://pomoc.pk.edu.pl (po zalogowaniu). Do zgłoszenia e-mailem najlepiej użyć konta w domenie pk.edu.pl, co potwierdzi tożsamość zgłaszającego.
  • telefonicznie (pod numerem 12 628 21 01). Wsparcie jest świadczone od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w dni robocze. Prosimy pamiętać, że przez telefon nie należy zgłaszać wniosków o reset hasła, modyfikację uprawnień, modyfikację jakichkolwiek danych w systemach itp. z powodu braku możliwości zweryfikowania tożsamości zgłaszającego.
  • osobiście – w Dziale Informatyzacji PK, budynek CUP (10-24) pokój 122 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w dni robocze. Prosimy pamiętać, że do załatwienia niektórych spraw niezbędne może się okazać przedłożenie ważnego dokumentu poświadczającego tożsamość.

Po zamknięciu zgłoszenia w Systemie pomocy technicznej użytkownik otrzyma powiadomienie e-mailem.

Zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną po godzinie 15:00 będą odebrane w najbliższym dniu roboczym.