Udostępnienie usługi MS Office 365 dla pracowników zatrudnionych na dydaktyczne umowy cywilnoprawne

Dział Informatyzacji udostępnił usługę MS Office 365 dla pracowników, zatrudnionych na dydaktyczne umowy cywilnoprawne. Usługę aktywuje się w taki sam sposób, jak dla pracowników etatowych: LINK.

Konta są zakładane na podstawie wpisu w systemie HMS/bfpl na okres obowiązywania dydaktycznej umowy cywilnoprawnej. W czasie obowiązywania umowy, w ramach aktywowanej usługi MS Office 365 (licencja A1), aktywny będzie adres email w domenie pk.edu.pl.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 20/21 aktywowany

W dniu 18 czerwca Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2020/21.

Automatycznie zostało utworzonych 5969 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 17 czerwca 2021 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4603 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 30 czerwca 2021 r.

EXCHANGE nowy system informatyczny na PK

Od pierwszego kwartału 2020 r. Dział Informatyzacji prowadzi prace związane z wdrożeniem nowego systemu informatycznego do obsługi poczty elektronicznej, a także wspierającego pracę grupową, pozwalającego pracownikom Uczelni na zwiększenie efektywności komunikacji oraz zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w nim informacji. Czytaj dalej EXCHANGE nowy system informatyczny na PK

Wyłączenie dostępu do aplikacji Outlook w Office365

W związku z integracją usług Office365 i MS Exchange On-Premise informujemy, że z dniem 19 lutego wyłączony zostanie dostęp do aplikacji Outlook w Office365. Od tego dnia każda wiadomość mailowa, wysłana do usługi Office365 zostanie przekazana do serwerów starej poczty (RIAD) lub nowej poczty MS Exchange On-Premise.

Usługi poczty w Office 365 były udostępnione doraźnie w związku z koniecznością udostępnienia kalendarzy w aplikacji Teams. W związku z obecnymi działaniami funkcjonalność kalendarzy w Teams nie ulegnie zmianie.