Wyłączenie dostępu do aplikacji Outlook w Office365

W związku z integracją usług Office365 i MS Exchange On-Premise informujemy, że z dniem 19 lutego wyłączony zostanie dostęp do aplikacji Outlook w Office365. Od tego dnia każda wiadomość mailowa, wysłana do usługi Office365 zostanie przekazana do serwerów starej poczty (RIAD) lub nowej poczty MS Exchange On-Premise.

Usługi poczty w Office 365 były udostępnione doraźnie w związku z koniecznością udostępnienia kalendarzy w aplikacji Teams. W związku z obecnymi działaniami funkcjonalność kalendarzy w Teams nie ulegnie zmianie.