Zmiana w spisie pracowników

Informujemy, że nastąpiła zmiana źródła dla głównego (podstawowego) adresu poczty elektronicznej pracowników PK, publikowanego w spisie pracowników. Zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora PK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej ma on format imie.nazwisko@pk.edu.pl i jest nadawany/lub edytowany przez Dział Spraw Osobowych i Socjalnych w systemie HMS.

Adresy podstawowe są obecnie pobierane z Active Directory PK i pośrednio z HMS. Domyślnie są obowiązkowo publikowane w spisie pracowników. Zmiana jest podyktowana realizacją kolejnego etapu przygotowania danych dla uruchomienia systemu pracy grupowej (MS Exchange) dla pracowników PK.

Nowy Spis pracowników PK

Nowy Spis pracowników PK - zrzut ekranu serwisu po zmianachDział Informatyzacji wdrożył automatyczną synchronizację danych pomiędzy Spisem pracowników i systemem HMS. Jednocześnie został unowocześniony wygląd serwisu, dodana funkcja prezentacji struktury organizacyjnej Politechniki Krakowskiej i zminimalizowana potrzeba edycji publikowanych danych przez pracowników PK.

Obecnie dane osobowe, jednostka zatrudnienia i funkcja są raz na dobę synchronizowane z systemem HMS.

Aktualny spis pracowników jest zintegrowany z systemem certyfikacji Politechniki Krakowskiej. Z pola “Certyfikat:” można pobrać osobisty certyfikat zawierający klucz publiczny pracownika (o ile pracownik taki certyfikat zamówił i odebrał ze strony cert.pk.edu.pl), który po zaimportowaniu do klienta poczty elektronicznej (np. Mozilla Thunderbird) pozwala na wysłanie do tego adresata zaszyfrowanej wiadomości elektronicznej.

Pracownicy PK aktualizują dane z pól: “Telefon:” i “Informacje własne pracownika:” przez Stronę Usług Sieciowych (sus.pk.edu.pl). Adresy mailowe pracowników PK są również pobierane ze Strony Usług Sieciowych, w której pracownik może wybrać, które adresy lub aliasy (zgodne z zarządzeniem w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej) będą publikowane w Spisie pracowników.