Udostępnienie usługi MS Office 365 dla pracowników zatrudnionych na dydaktyczne umowy cywilnoprawne

Dział Informatyzacji udostępnił usługę MS Office 365 dla pracowników, zatrudnionych na dydaktyczne umowy cywilnoprawne. Usługę aktywuje się w taki sam sposób, jak dla pracowników etatowych: LINK.

Konta są zakładane na podstawie wpisu w systemie HMS/bfpl na okres obowiązywania dydaktycznej umowy cywilnoprawnej. W czasie obowiązywania umowy, w ramach aktywowanej usługi MS Office 365 (licencja A1), aktywny będzie adres email w domenie pk.edu.pl.

Statystyka aktywnego użycia aplikacji usługi Office 365 na PK

Przedstawiamy statystykę aktywnego użycia aplikacji usługi Office 365 education online:

Aktywni użytkownicy - wykresOd czasu przejścia na nauczanie zdalne, codzienna liczba aktywnych użytkowników przekracza 10 tysięcy.

Poniżej liczba użytkowników według typu aktywności dla licencjonowanych użytkowników Teams:

Liczba użytkowników według typu aktywności dla licencjonowanych użytkowników Teams - wykresA tu można zobaczyć rozmiar używanej przestrzeni dyskowej w aplikacji OneDrive:

Rozmiar używanej przestrzeni dyskowej w aplikacji OneDrive - wykres

Zmiany w kontach doktorantów dla usługi Office 365

Dział Informatyzacji informuje, że w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów PK w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone dwie istotne operacje techniczne na kontach doktorantów w Office 365. Zmiany te mają na celu ujednolicenie wszystkich usług dla doktorantów w Office 365.

1) 8 października 2020 r. nastąpi migracja istniejącej domeny doktorant.pk.edu.pl w Office 365 do głównego “tenantu” Politechniki Krakowskiej (doktorant.admin.pk.edu.pl).

Usługa Office 365 dla domeny doktorant.pk.edu.pl zostanie nadal aktywna ze zmienionym formatem logowania z login@doktorant.pk.edu.pl na login@pkstudents.onmicrosoft.com (hasło pozostaje bez zmian).

Prosimy JESZCZE RAZ doktorantów PK, używających konta Office 365 w domenie doktorant.pk.edu.pl o migrację wszystkich danych zgromadzonych w aplikacjach (Teams, Outlook, OneDrive, Word, itd.) do kont w domenie doktorant.admin.pk.edu.pl.

2) 8 października 2020 r. nastąpi zmiana formatu logowania do głównego “tenantu” doktorantów Politechniki Krakowskiej z login@doktorant.admin.pk.edu.pl na login@doktorant.pk.edu.pl.

Głównym adresem pocztowym stanie się adres z domeny @doktorant.pk.edu.pl

Powyższe zmiany nie wpłyną na działanie domeny @doktorant.admin.pk.edu.pl która od 8 października stanie się domeną techniczną. Wszystkie wiadomości wysyłane na adres login@doktorant.admin.pk.edu.pl będą dostarczane na adres login@doktorant.pk.edu.pl.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail di@pk.edu.pl

Zmiany w kontach studenckich dla usługi Office 365

Dział Informatyzacji informuje, że w uzgodnieniu z Samorządem Studentów PK w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone dwie istotne operacje techniczne na kontach studenckich w Office 365. Zmiany te mają na celu ujednolicenie wszystkich usług studenckich w Office 365.

1) 23 września 2020 r. nastąpi migracja istniejącej domeny student.pk.edu.pl w Office 365 do głównego “tenantu” studenckiego Politechniki Krakowskiej (student.admin.pk.edu.pl).

Usługa Office 365 dla domeny student.pk.edu.pl zostanie nadal aktywna ze zmienionym formatem logowania z login@student.pk.edu.pl na login@studentpkedupl.onmicrosoft.com (hasło pozostaje bez zmian).

Prosimy studentów PK, używających konta Office 365 w domenie student.pk.edu.pl o migrację wszystkich danych zgromadzonych w aplikacjach (Teams, Outlook, Word, itd.) do kont w domenie student.admin.pk.edu.pl.

2) 28 września 2020 r. nastąpi migracja usług pocztowych z serwera https://student.pk.edu.pl do Office 365.

Zmianie ulegnie format logowania do głównego “tenantu” studenckiego Office 365 Politechniki Krakowskiej z login@student.admin.pk.edu.pl na login@student.pk.edu.pl (hasło pozostaje bez zmian).

Głównym adresem pocztowym stanie się adres z domeny @student.pk.edu.pl

Powyższe zmiany nie wpłyną na działanie domeny @student.admin.pk.edu.pl, która od 28 września stanie się domeną techniczną. Wszystkie wiadomości wysyłane na adres login@student.admin.pk.edu.pl będą dostarczane na adres login@student.pk.edu.pl

Prosimy studentów PK o migrację wszystkich danych znajdujących na serwerze https://student.pk.edu.pl do Office 365. Z dniem 7 listopada serwer https://student.pk.edu.pl przestanie być dostępny.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail di@pk.edu.pl

Integracja Office 365 dla doktorantów z pracownikami i studentami PK

Dnia 31 maja 2020 r. Dział Informatyzacji zintegrował usługi Office 365 online dla doktorantów z usługami Office 365 dla studentów i pracowników do jednej Organizacji PK.

Wymagane prace podyktowane były potrzebami realizacji “zdalnego nauczania”, a także warunkami licencyjnymi firmy Microsoft.

Dostęp doktorantów PK do Office 365 online z loginami w formacie login@doktorant.pk.edu.pl (umownie “stary dostęp”) – pozostaje aktywny do 15 czerwca 2020 r.

Loginy doktorantów w Organizacji PK (umownie “nowy dostęp”) zmieniają się na format login@doktorant.admin.pk.edu.pl

“Login” i hasło jest taki sam w obu rozwiązaniach, zmienia się tylko domena z @doktorant.pk.edu.pl na @doktorant.admin.pk.edu.pl
Nie ma potrzeby ponownego aktywowania Office 365.

Prosimy o migrację swoich danych ze starego dostępu na nowy do 15 czerwca 2020 r. lub ewentualny kontakt w tej sprawie z DI.

Domena oraz adresy mailowe z domeny doktorant.pk.edu.pl będą dostępne w nowym rozwiązaniu po 15 czerwca 2020.

Przykładowy mail wysłany na adres login@doktorant.pk.edu.pl w terminie:
– od 1-06 do 15-06.2020 r. – dojdzie na konto login@doktorant.pk.edu.pl,
– po 15-06.2020 r. – dojdzie na konto login@doktorant.admin.pk.edu.pl