Usługi Office 365 Education Online dla doktorantów Politechniki Krakowskiej

Każdy doktorant Politechniki Krakowskiej ma możliwość nieodpłatnego korzystania z pakietu MS OFFICE 365 Education (w tym z poczty elektronicznej z adresem w domenie doktorant.pk.edu.pl) po wcześniejszej aktywacji usługi.

AKTYWACJA USŁUGI OFFICE 365

Zasady korzystania z usługi Office 365 przez doktorantów PK:

 1. Do korzystania z usług Office 365 uprawnieni są wszyscy doktoranci w okresie trwania kształcenia.
 2. Zgodnie z zasadami licencjonowania usług Office 365 dla instytucji edukacyjnych, jedna osoba może korzystać tylko z jednej subskrypcji pakietu.
 3. Użytkownik może korzystać z usług Office 365 wyłącznie w granicach obowiązującego prawa zewnętrznego oraz wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów i zasad obowiązujących na PK, a za wszelkie działania wykonane po zalogowaniu się w usłudze ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. Zabronione jest:
  • udostępnianie własnego konta innym osobom,
  • wykorzystywanie usługi Office 365 Education Online do celów komercyjnych,
  • wysyłanie spamu,
  • przekazywanie wiadomości z konta PK na serwery zewnętrzne,
  • rozpowszechnianie oprogramowania szkodliwego dla innych użytkowników,
  • publikowanie treści szerzących nienawiść, rasizm, nietolerancję, przemoc,
  • publikowanie treści naruszających prawa autorskie,
  • publikowanie treści pornograficznych,
  • podejmowanie działań, które mogą szkodzić lub zagrażać innym osobom albo naruszać ich prywatność.
 5. Aby możliwe było korzystanie z usług Office 365, konieczne jest aktywowanie konta za pomocą numeru identyfikacyjnego UID oraz hasła do Wirtualnego dziekanatu (eHMS).
 6. W czasie aktywacji użytkownik otrzymuje login i ustala własne hasło do konta Office 365.
 7. Po ok. 60 minutach od chwili aktywacji konta użytkownik może korzystać z usług Office 365 pod adresem: https://www.office.com/?omkt=pl-pl (zgodnie z informacją od firmy Microsoft, w okresie wzmożonego obciążenia serwerów, przydzielenie uprawnień do poszczególnych aplikacji w Office 365 może trwać do 96 godzin).
 8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może skutkować czasowym zawieszeniem lub całkowitym wyłączeniem dostępu do usług.
 9. Aktywacja konta jest równoznaczna z akceptacją niniejszych zasad.

Zaakceptuj zasady i aktywuj Office 365 i pocztę

Jeżeli masz już aktywne konto, możesz korzystać z usługi Office 365 Online.

Przejdź do Portalu Office 365

Jeżeli nie pamiętasz loginu lub hasła do usługi Office 365 Online przejdź TUTAJ.

INFORMACJE O OFFICE 365 ONLINE

OFFICE 365 Online jest zbiorem aplikacji i usług, umożliwiających zdalną współpracę z innymi osobami. Zawiera m.in. pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote oraz Outlook) w wersji online. Wszystkie produkty Office 365 są automatycznie aktualizowane, co zapewnia użytkownikom korzystanie z produktu zawsze w najnowszej wersji.
Podstawowe czynności w usłudze Office 365 — szkolenie wideo

Zalety pakietu OFFICE 365 Online:

 • Mobilność – zawsze aktualne wersje online aplikacji dostępne na różnych urządzeniach.
 • Bezpieczeństwo – zaawansowana ochrona przed zagrożeniami ukrytymi w załącznikach i linkach przesyłanych pocztą e-mail oraz przed oprogramowaniem wymuszającym okup i innymi zaawansowanymi atakami z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania.
 • Przechowywanie i udostępnianie plików – możliwość udostępniania plików innym użytkownikom usługi lub kontaktom zewnętrznym za pomocą linków dostępu lub linków gościa.
 • Praca zespołowa i komunikacja – współtworzenie w czasie rzeczywistym pozwalające wielu użytkownikom pracować jednocześnie nad tym samym dokumentem.

Dodatkowe usługi:

INFORMACJE O OFFICE 365 A3

Od II kwartału 2021 r. studenci, doktoranci i uprawnieni pracownicy mogą korzystać z usługi Office 365 A3 dla edukacji. Plan A3 zachowuje wszystkie korzyści planu OFFICE 365 Online A1, a dodatkowo w istotny sposób rozszerza możliwości pracy grupowej i organizowania wydarzeń na żywo w usłudze Microsoft Teams. Bardzo cenną korzyścią w nowym planie jest prawo do instalowania klasycznych aplikacji pakietu Office przez każdego użytkownika na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac (również prywatnych) oraz instalowanie aplikacji pakietu Office na maksymalnie pięciu tabletach i pięciu telefonach.