Aktywacja konta – Doktoranci

POMOC

 • Po ustawieniu loginu i hasła konto będzie aktywowane po około 60 minutach. Po aktywacji usługi Office 365 będzie można się zalogować TUTAJ.
 • Nie pamiętasz loginu do usługi Office 365 online? Kliknij w link "Resetowanie hasła" w powyższej ramce i po poprawnej autoryzacji w Centralnym Systemie Logowania PK (UID i hasło z Wirtualnego dziekanatu - eHMS) Twój login do Office 365 wyświetli się na niniejszej stronie.
 • Nie pamiętasz hasła do usługi Office 365 online? Kliknij w link "Resetowanie hasła" w powyższej ramce i po poprawnej autoryzacji w Centralnym Systemie Logowania PK (UID i hasło z Wirtualnego dziekanatu - eHMS) wprowadź nowe hasło. Hasło nie może zawierać imienia i nazwiska użytkownika i powinno mieć od 8 - 16 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, cyfrę, jeden znak specjalny (@#$%^&*-_+=[]{}|:,.?/~()).
 • Twój adres email po wykonaniu aktywacji konta to imie.nazwisko@doktorant.admin.pk.edu.pl
 • Jeżeli po poprawnej autoryzacji w Centralnym Systemie Logowania PK pojawia się błąd:
  • Brak użytkownika - oznacza to brak uprawnień do korzystania z usługi Office 365. Sprawdź swój status doktoranta w Wirtualnym dziekanacie (eHMS) lub zgłoś się do dziekanatu, aby upewnić się, że jesteś czynnym doktorantem PK.
  • Błąd autoryzacji - należy zgłosić się do Działu Informatyzacji - kontakt.
 • Ustawienia klientów pocztowych dla kont doktoranckich w usłudze Office 365 online: IMAP serwer poczty przychodzącej (server name): outlook.office365.com port: 993 metoda uwierzytelniania (encryption method): SSL POP3 serwer poczty przychodzącej (server name): outlook.office365.com port: 995 metoda uwierzytelniania (encryption method): SSL SMTP serwer poczty wychodzącej (server name): smtp.office365.com port: 587 metoda uwierzytelniania (encryption method): STARTTLS

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ):

 • Kto może skorzystać z poczty w Office 365 online? Mogą z niej korzystać pracownicy, studenci i doktoranci PK.
 • Dlaczego nie wszystkie aplikacje działają od razu po udanym zalogowaniu? Zgodnie z informacją od Microsoft, przydzielenie uprawnień do poszczególnych aplikacji w Office 365 może trwać do 96 godzin.
 • Czy muszę coś zapłacić za możliwość korzystania z poczty w usłudze Office 365 online? Poczta w Office 365 online jest bezpłatna dla doktorantów PK.
 • Czy mogę założyć więcej niż jedno konto? Każda osoba może mieć tylko jedno konto w usłudze Office 365 online.
 • Jak założyć konto pocztowe w usłudze Office 365 online? Należy kliknąć Aktywacja konta (link na górze strony). Po poprawnej autoryzacji w Wirtualnym dziekanacie (eHMS) i po około 60 minutach, konto w usłudze Office 365 online będzie aktywne.
 • Jakie adresy mają konta pocztowe w usłudze Office 365 online dla doktorantów? Adresy w usłudze Office 365 Online mają postać imie.nazwisko@doktorant.admin.pk.edu.pl
 • W jakiej domenie funkcjonują konta e-mail? W usłudze Office 365 online doktoranci otrzymują domenę doktorant.admin.pk.edu.pl.