Certyfikaty

Dział Informatyzacji prowadzi lokalny system certyfikacji wydający osobiste certyfikaty dla pracowników oraz studentów PK. Certyfikaty uwierzytelnione są przez Politechnikę Krakowską i pozwalają na podpisywanie i szyfrowanie poczty elektronicznej, a także na autoryzację podczas łączenia się z siecią bezprzewodową EDUROAM.

Co należy zrobić, aby uzyskać certyfikat?

Aby otrzymać certyfikat, należy wypełnić formularz i wysłać wniosek o jego wygenerowanie na stronie https://cert.pk.edu.pl. Następnie, nie wcześniej niż w drugim dniu roboczym po wysłaniu wniosku, po ponownym zalogowaniu się do Centrum Certyfikacji PK możliwe jest pobranie certyfikatu. W tym celu należy kliknąć link „pobierz” i zapisać plik o nazwie „nazwisko_imie.p12” na swoim komputerze.

Certyfikaty są generowane z okresem ważności 5 lat. Jeśli przed upływem tego terminu pracownik zakończy pracę a student studia na PK, certyfikat zostanie unieważniony i przestanie pełnić swoje funkcje. Jeśli posiadacz certyfikatu pracuje lub kontynuuje naukę po upływie terminu jego ważności, może ponownie wysłać wniosek o wygenerowanie nowego certyfikatu.

Po pobraniu certyfikatu należy go zainstalować (więcej informacji) i skonfigurować połączenie z siecią EDUROAM. Więcej informacji o konfiguracji.

Aby poprawnie weryfikować certyfikaty wystawione przez Dział Informatyzacji, należy pobrać Certyfikat Główny Urzędu Certyfikującego Politechniki Krakowskiej i zainstalować do magazynu Zaufane Główne Urzędy Certyfikacji. Więcej informacji.

Elektroniczne podpisywanie wiadomości mailowych

Zgodnie z paragrafem 5 Zarządzenia Rektora PK nr 97 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej w korespondencji służbowej obowiązkowe jest opatrywanie listów elektronicznych podpisem cyfrowym sporządzonym przy użyciu aktualnego certyfikatu pracownika wystawionego przez Dział Informatyzacji. List elektroniczny z takim podpisem jest w korespondencji wewnętrznej równoważny pismu z własnoręcznym podpisem.

Opis konfiguracji podpisu elektronicznego w klientach poczty elektronicznej:

Elektroniczne podpisywanie dokumentów PDF

Opis podpisywania dokumentów PDF za pomocą certyfikatu PK
Opis weryfikowania dokumentów PDF, podpisanych za pomocą certyfikatu PK