System pomocy technicznej

System pomocy technicznej (Helpdesk) - pomoc.pk.edu.pl

W maju 2017 roku Dział Informatyzacji uruchomił elektroniczny system pomocy technicznej (helpdesk) do obsługi zgłoszeń dla pracowników administracji centralnej PK i wydziałów. Za pośrednictwem systemu można zgłaszać problemy w korzystaniu z usług IT w administracji centralnej, dziekanatach wydziałów i jednostkach PK, których administratorzy lokalni zgłosili do Działu Informatyzacji chęć obsługi zgłoszeń przez elektroniczny helpdesk, oraz monitorować status załatwienia sprawy.

Elektroniczny system pomocy technicznej PK oparty jest na systemie OTRS za­im­ple­men­to­wa­nym w Perlu jako skrypt CGI i działa pod adresem https://pomoc.pk.edu.pl (alternatywnie https://helpdesk.pk.edu.pl).

Logowanie

Logowanie do Systemu pomocy technicznej jest autoryzowane loginem i hasłem takim samym jak do SIP (Serwis Informacyjny Pracowników) i SUS (Serwis Usług Sieciowych).

Zobacz jak odzyskać hasło do SUS

Zgłoszenia

Zgłoszenie dotyczące spraw, będących w gestii Działu Informatyzacji, administratorów wydziałowych HMS lub administratorów lokalnych, można utworzyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stro­nie https://pomoc.pk.edu.pl po zalogowaniu po zalogowaniu danymi autoryzacyjnymi (login i hasło) do SUS – zalecana forma kontaktu: użytkownik otrzymuje indywidualny numer zgłoszenia, po którym może śledzić status swojego zgłoszenia.
  • e-mailem na adres pomoc@pk.edu.pl – wiadomość wysłana pod taki adres utworzy automatycznie zgłoszenie w systemie pomocy technicznej. Użytkownik uzyska automatycznie numer zgłoszenia, dzięki czemu będzie mógł śledzić rozwój zgłoszonej sprawy na stronie https://pomoc.pk.edu.pl (po zalogowaniu). Do zgłoszenia e-mailem najlepiej użyć konta w domenie pk.edu.pl, co potwierdzi tożsamość zgłaszającego.

Po zamknięciu zgłoszenia użytkownik otrzyma powiadomienie e-mailem.

Zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną po godzinie 15:00 będą odebrane w najbliższym dniu roboczym.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W Systemie pomocy technicznej znajduje się dział FAQ, w którym można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące np. rekrutacji, ASAP, czy poczty elektronicznej.