Aktualizacja wykazu stron internetowych nie podlegających analizie szyfrowanego ruchu sieciowego w sieci HMS

W związku z modernizacją systemu zabezpieczeń systemu HMS, Dział Informatyzacji informuje o aktualizacji wykazu stron internetowych nie podlegających analizie szyfrowanego ruchu sieciowego w sieci HMS. Czytaj dalej Aktualizacja wykazu stron internetowych nie podlegających analizie szyfrowanego ruchu sieciowego w sieci HMS

Udostępnienie usługi MS Office 365 dla pracowników zatrudnionych na dydaktyczne umowy cywilnoprawne

Dział Informatyzacji udostępnił usługę MS Office 365 dla pracowników, zatrudnionych na dydaktyczne umowy cywilnoprawne. Usługę aktywuje się w taki sam sposób, jak dla pracowników etatowych: LINK.

Konta są zakładane na podstawie wpisu w systemie HMS/bfpl na okres obowiązywania dydaktycznej umowy cywilnoprawnej. W czasie obowiązywania umowy, w ramach aktywowanej usługi MS Office 365 (licencja A1), aktywny będzie adres email w domenie pk.edu.pl.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 20/21 aktywowany

W dniu 18 czerwca Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2020/21.

Automatycznie zostało utworzonych 5969 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 17 czerwca 2021 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4603 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 30 czerwca 2021 r.

EXCHANGE nowy system informatyczny na PK

Od pierwszego kwartału 2020 r. Dział Informatyzacji prowadzi prace związane z wdrożeniem nowego systemu informatycznego do obsługi poczty elektronicznej, a także wspierającego pracę grupową, pozwalającego pracownikom Uczelni na zwiększenie efektywności komunikacji oraz zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w nim informacji. Czytaj dalej EXCHANGE nowy system informatyczny na PK