System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2020/21 aktywowany

W dniu 4 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2020/21.

Automatycznie zostało utworzonych 5345 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 4 stycznia 2021 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4169 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie.
Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 31 stycznia 2021 r.