Dodawanie konta pocztowego serwera RIAD w programie Outlook

W otwartym programie Outlook klikamy zakładkę „Plik”. 

W kolejnym oknie klikamy „Dodaj konto”. 

W otwartym formularzu wpisujemy adres e-mail konta pocztowego na serwerze RIAD. 

Następnie rozwijamy listę „Opcje zaawansowane”, zaznaczamy opcję „Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto” i klikamy przycisk „Połącz”. 

W kolejnym okienku wybieramy typ konta klikając ikonę „IMAP”. 

Uzupełniamy dane serwera pocztowego zgodnie z poniższym wzorem i klikamy przycisk ”Dalej”. 

W następnym okienku wpisujemy hasło do konta pocztowego i klikamy przycisk „Dalej”. 

Po chwili wyświetli się kolejny formularz. W polu „Nazwa użytkownika” wpisany jest nasz adres email, który wpisaliśmy na początku procedury. 

Adres email w polu „Nazwa użytkownika” zastępujemy nazwą (loginem) do konta (bez @pk.edu.pl – jak na poniższym obrazku).
Jeśli nie pamiętamy loginu możemy odczytać go po zalogowaniu się do Strony Usług Sieciowych (sus.pk.edu.pl) w pozycji „Obsługa skrzynki pocztowej PK”. 

Na koniec klikamy przycisk „OK”. 

Komunikat w wyświetlonym okienku informuje nas, że konfiguracja konta została zakończona.
Kliknięcie przycisku „OK” kończy proces konfiguracji i uruchamia program Outlook. 

Pozostawienie zaznaczonej opcji „Skonfiguruj też aplikację …” otwiera (równocześnie z programem Outlook) stronę internetową ułatwiającą pobranie mobilnej wersji programu Outlook na telefon lub tablet. Nie ma to żadnego wpływu na proces konfiguracji programu pocztowego na komputerze. 

Po chwili uruchomi się program Outlook z kontem pocztowym gotowym do działania.