Przenoszenie wiadomości email ze starego konta na konto serwera Exchange

Jeśli w programie Outlook mamy skonfigurowane dwa konta pocztowe, możemy w bardzo łatwy sposób przenosić między nimi wiadomości email. 

W okienku folderów (lewa część okna Outlook) widoczne są skonfigurowane w programie konta wraz z całą strukturą folderów. Klikamy folder, z którego chcemy przenieść wiadomości do nowej lokalizacji. W głównym oknie programu wyświetlona zostanie zawartość wybranego folderu. 

W obszarze tym zaznaczamy, przeznaczone do przeniesienia, pojedyncze wiadomości lub całe grupy. Metody zaznaczania pozycji z listy są identyczne jak w systemie operacyjnym Windows. 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jedną z zaznaczonych wiadomości, wyświetlone zostaje menu kontekstowe. 

W menu kontekstowym wskazujemy pozycję „Przenieś”, a na kolejnej liście klikamy „Inny folder…”. 

W wyświetlonym okienku odnajdujemy folder, do którego chcemy przenieść wybrane wiadomości. Zaznaczamy go, a następnie klikamy przycisk „OK”. 

Po chwili (zależnej od liczby i wielkości przenoszonych wiadomości) na liście źródłowej nie widać już przeniesionych emaili. 

Wszystkie przeniesione maile znajdują się na koncie docelowym w wybranym folderze. 

Uwagi 

  • Zaznaczone w folderze źródłowym wiadomości można przenosić w miejsce docelowe metodą „przeciągnij i upuść” (drag & drop). Należy przy tym zachować szczególną ostrożność, aby przypadkowo nie „zgubić” ich w czasie przeciągania. Mniej sprawnym użytkownikom zaleca się sposób opisany powyżej, gdyż jest bezpieczniejszy. 
  • Nie ma możliwości przenoszenia całych folderów. Można przenosić wyłącznie wiadomości. Jeśli na koncie źródłowym mamy utworzone własne foldery, i chcemy w nowym miejscu mieć taki sam układ, to przed rozpoczęciem przenoszenia wiadomości należy na docelowym koncie utworzyć analogiczne foldery.