Zakończenie dostępności starego serwera poczty elektronicznej (RIAD)

Dział Informatyzacji przypomina, że zgodnie z harmonogramem wygaszania działania starego serwera poczty elektronicznej RIAD, dostęp do poczty archiwalnej (dostępnej przez SquirrelMail oraz Roundcube) będzie wyłączony 30 czerwca br.
W związku z powyższym, prosimy wszystkich pracowników PK, którzy tego potrzebują a do tej pory jeszcze tego nie uczynili, o przeniesienie swoich wiadomości archiwalnych ze starego serwera do nowego systemu, MS Exchange.
Instrukcje postępowania są dostępne na naszej stronie:
Dodawanie konta pocztowego serwera RIAD w programie Outlook
Przenoszenie wiadomości email ze starego konta na konto serwera Exchange