System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 19/20 aktywowany

W dniu 28 maja Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2019/20.

Automatycznie zostało utworzonych 5063 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 28 maja 2020 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 3953 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 15 czerwca 2020 r.