System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 17/18 aktywowany

W dniu 23 maja Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2017/18.

Automatycznie zostało utworzonych 5869 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 22 maja 2018 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 10 czerwca 2018 r.