System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 18/19 aktywowany

W dniu 28 maja Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2018/19.

Automatycznie zostało utworzonych 5148 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 27 maja 2019 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 3951 ankiet. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 18 czerwca 2019 r.