System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 2022/23 aktywowany

W dniu 12 czerwca Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2022/23.

Automatycznie zostało utworzonych 5950 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 12 czerwca 2023 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4897 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 26 czerwca 2023 r. Studenci będą mogli wypełniać ankiety do 31 października 2023 r.