JAKUB KAZIMIERCZAK

« powrót do listy pracowników

JAKUB KAZIMIERCZAK

12 628 21 01 jakub.kazimierczak@pk.edu.pl

instalacje, diagnostyka, naprawa: urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarek; bezpośrednie wsparcie techniczne: instalacje programów użytkowych, konfiguracja sprzętu komputerowego, dostęp do HMS (Netterm, Putty), ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego,

Szczegółowy zakres zadań

 1. Utrzymywanie stanowisk komputerowych, użytkowanych w administracji centralnej:
  • sprzętowa i programowa konfiguracja komputerów – instalacja systemów operacyjnych i aplikacji niezbędnych do pracy biurowej, podłączanie jednostek centralnych pod kontroler domeny, ustalenie adresacji sieciowej, instalacja urządzeń sieciowych i lokalnych jakimi mogą być urządzenia wielofunkcyjne, skanery, kopiarki, dyski sieciowe, czytniki kart i inne urządzenia wejścia i wyjścia;
  • instalacja oprogramowania standardowego (pakiet Microsoft Office) oraz doinstalowanie programów użytkowych ułatwiających użytkownikom pracę na danym stanowisku pracy (np. program do obsługi poczty elektronicznej, skanera czy też alternatywny edytor tekstu lub arkusz kalkulacyjny);
  • podstawowa diagnostyka komputerów – wykonywanie aktualizacji systemu operacyjnego i programów antywirusowych, usuwanie drobnych usterek konfiguracyjnych lub innych zmian na życzenie użytkownika;
  • wykonywanie podstawowych napraw komputerów;
   Komputery ulegają wielu drobnym awariom podczas eksploatacji. Czasem wystarczy wyczyścić jednostkę mechanicznie, czasem wymagana jest ingerencja w oprogramowanie lub rejestr systemowy. Często istnieje potrzeba zdiagnozowania uszkodzonego sprzętu (jak np. dysk twardy lub pamięć RAM), co jest czynnością dość czasochłonną. Po stwierdzeniu uszkodzenia należy zlecić zakup odpowiedniej części i następnie ją wymienić. W przypadku dysku twardego zachodzi potrzeba odzyskania danych i skopiowania ich na nowy dysk;
  • diagnostyka i konfiguracja drukarek;
   Drukarki wymagają od użytkowników różnych czynności eksploatacyjnych, takich jak wymiana tonera lub atramentów. Często te osoby nie radzą sobie z tym same lub w obawie, że coś uszkodzą, zgłaszają problem do Działu Informatyzacji. W powyższym zakresie mieści się również diagnoza i klasyfikowanie do wymiany bębnów światłoczułych, listw czyszczących, pojemników na zużyty toner lub rolki. Czasami także wymagana jest kompleksowa konserwacja drukarki, którą zaleca się wykonać w firmie zewnętrznej gdy urządzenie jest jeszcze w akceptowalnej kondycji.
 2. Ocena stanu technicznego komputerów, użytkowanych w administracji centralnej, przeznaczonych do likwidacji – stwierdza się, czy komputer nadaje się do dalszej pracy w wymaganym obecnie środowisku systemowym i aplikacyjnym. W czasach obecnych programy komputerowe są bardzo wymagające i starsze maszyny sobie z nimi nie radzą. Objawia się to niestabilną pracą takiej jednostki i częstym zawieszaniem się. Nie zawsze jest możliwość modernizacji gdyż urządzenie jest stare i brakuje części do zwiększenia współczynnika wydajności lub jest to nieopłacalne.
 3. Zarządzanie uprawnieniami do zasobów w środowisku katalogowym Microsoft Active Directory w sieci administracji centralnej.
 4. Pomoc w zakresie przygotowania stanowiska pracy dla użytkowników systemu:
  • HMS – instalacja niezbędnych programów i ich konfiguracja służących do łączenia się bazą systemu (Putty, SecureNetTerm),
  • instalacja wszystkich programów biurowych i innych, ułatwiających pracę użytkownikowi.
 5. Diagnostyka i pierwsza pomoc dla użytkowników administracji centralnej.
 6. Współudział w administrowaniu serwerami domeny admin.pk.edu.pl – wiąże się to z zakładaniem kont użytkowników domeny, nadawaniem im odpowiednich uprawnień i dostępów do danych drukarek lub zasobów sieciowych. Z serwera takiego można także zarządzać komputerami zdalnie, zmieniając ich ustawienia systemowe lub łącząc się z nimi celem udzielenia pomocy użytkownikowi.