Zmiana loginów w administracji centralnej do systemów informatycznych PK

Dział Informatyzacji informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. zostaną ujednolicone loginy osób pracujących w jednostkach administracji centralnej, służące do logowania się w wymienionych poniżej systemach informatycznych PK:

sip.pk.edu.pl

sus.pk.edu.pl

ankiety.pk.edu.pl

legitymacje.pk.edu.pl

dysk.pk.edu.pl

pomoc.pk.edu.pl

op.pk.edu.pl

crkp.pk.edu.pl

pelnomocnictwa.pk.edu.pl

pens.pk.edu.pl

ran.pk.edu.pl

rzm.pk.edu.pl

senat.pk.edu.pl

umowy.pk.edu.pl

dpia.pk.edu.pl

ludzienauki.pk.edu.pl

projekty.pk.edu.pl

Wszystkie loginy będą miały jednolitą postać imie.nazwisko (bez polskich liter). Podwójne nazwiska oddzielone będą myślnikiem. Hasła nie ulegają zmianie. W przypadku problemów z logowaniem do powyższych serwisów, prosimy o kontakt z Działem Informatyzacji, tel. 21-01.