RAFAŁ PRZYBYLSKI

« powrót do listy pracowników

RAFAŁ PRZYBYLSKI

12 628 21 01 rafalp@pk.edu.pl

administrator: sieci, centralnego serwera poczty elektronicznej mail.pk.edu.pl, sieci Wi-Fi EDUROAM, serwera DNS, serwera DHCP, serwerów uwierzytelniania RADIUS, bezpieczeństwo sieci: centralny firewall, zarządzanie przełącznikami rdzenia sieci, przełącznikami Data Center PK, konsultowanie projektów przy remontach infrastruktury sieciowej PK, programowanie: php, perl, bash, awk, sql

Szczegółowy zakres zadań

 1. Administrowanie:
  • przełącznikami budynkowymi w kampusach przy ul. Warszawskiej, ul. Podchorążych, ul. Kanoniczej,
  • przełącznikami rdzenia sieci,
  • przełącznikami Centrum Danych PK,
  • centralnym firewall’em (FortiGate),
  • serwerem pocztowym dla domeny pk.edu.pl,
  • siecią bezprzewodową WiFi Eduroam,
  • serwerami nazw DNS dla domeny pk.edu.pl i subdomen,
  • serwerami przydzielania adresów IP DHCP,
  • serwerami uwierzytelniania i autoryzowania RADIUS.
 2. Analiza i projektowanie nowych rozwiązań w zakresie sieci komputerowej, Centrum Danych PK i bezpieczeństwa danych PK.
 3. Przygotowanie i realizacja zakupów związanych z infrastrukturą sieci komputerowej przewodowej, bezprzewodowej, Centrum Danych i systemu bezpieczeństwa PK.
 4. Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie sieci komputerowej, Centrum Danych i bezpieczeństwa danych PK.
 5. Implementacja i aktualizacja zasad polityki bezpieczeństwa na urządzeniach brzegowych sieci intranetowej HMS.
 6. Analiza potrzeb i wdrażanie nowego oprogramowania zarządzającego.
 7. Konsultacje przy projektowaniu i remontowaniu infrastruktury sieciowej PK.
 8. Wsparcie dla administratorów lokalnych przy rozwiązywaniu problemów sieciowych.
 9. Obsługa użytkowników poczty w zakresie analizy zdarzeń i nietypowych problemów.
 10. Programowanie przy użyciu języków skryptowych php, perl, bash, awk, sql.