MICHAŁ INGLOT

« powrót do listy pracowników

MICHAŁ INGLOT(1/2 etatu)

12 628 21 01 michal.inglot@pk.edu.pl

POL-on, ASAP i system antyplagiatowy, ORPPD, eHMS: rekrutacja (rejestracja kandydatów, KReM, uprawnienia), HMS: kadry, dziekanat

Szczegółowy zakres zadań

 1. ASAP (Akademicki System Archiwizacji Prac z systemem antyplagiatowym):
  • administracja systemem;
  • nadawanie uprawnień do ASAP operatorom wydziałowym;
  • tworzenie w eHMS kont i nadawanie uprawnień do ASAP promotorom zewnętrznym;
  • rozwiązywanie problemów związanych z:
   • dostępem studentów i promotorów do systemu,
   • wstawianiem prac do systemu,
   • błędnie wprowadzonymi przez użytkowników danymi,
   • synchronizacją danych z HMS.
  • aktualizacja treści strony www.antyplagiat.pk.edu.pl.
 2. ORPPD (Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych):
  • nadzór techniczny nad procesem wysyłania prac dyplomowych z ASAP do ORPPD.
 3. Rekrutacja (eHMS/irka):
  • administracja modułem, w tym ustawianie parametrów;
  • konfiguracja powiadomień kandydatów i kontrola wysyłanych z systemu wiadomości;
  • nadawanie dodatkowych uprawnień członkom komisji rekrutacyjnych;
  • analiza i opracowanie nowych rozwiązań konfiguracji rekrutacji;
  • przygotowanie systemu do pobrania danych z KReM i nadzór nad przebiegiem synchronizacji;
  • rozwiązywanie problemów związanych z:
   • konfiguracją rekrutacji,
   • rejestracją kandydatów,
   • drukowaniem decyzji i list immatrykulacyjnych,
   • przenoszeniem danych do HMS/dsys.
 4. POL-on:
  • analiza schematu plików importu masowego danych do systemu POL-on;
  • opracowanie propozycji zmian w schemacie eksportu danych studentów i pracowników PK z systemu informatycznego uczelni w celu dostosowania do wymagań POL-on;
  • testowanie wprowadzonych zmian;
  • eksportowanie danych studentów i pracowników z systemu jHMS i importowanie do systemu POL-on;
  • weryfikacja zgodności danych w eksportowym pliku XML z danymi w HMS/dsys na potrzeby sprawozdania GUS;
  • wsparcie techniczne dla jednostek merytorycznych w sprawach związanych z danymi studentów, doktorantów i pracowników na potrzeby importu masowego do POL-on.
 5. HMS/eHMS:
  • ustawianie parametrów konfiguracyjnych i uzupełnianie słowników HMS;
  • weryfikacja wniosków użytkowników systemu HMS/dsys, HMS/kadr i eHMS o jego rozbudowę lub modernizację;
  • zgłaszanie do producenta oprogramowania zaakceptowanych wniosków o zmiany w systemie i kontrola realizacji zamówionych rozszerzeń i poprawek;
  • wsparcie techniczne dla użytkowników systemu dziekanatowego i kadrowego; pomoc w rozwiązywaniu problemów, szczególnie w sprawach związanych z:
   • dostępem do HMS i eHMS (problemy z logowaniem),
   • wprowadzaniem do systemu kierunkowych efektów kształcenia i kodów POL-on,
   • suplementem do dyplomu, dokumentami dyplomowymi i wydrukiem danych do dyplomu,
   • albumem studentów,
   • wydrukami RTF.