WITOLD KULIG

« powrót do listy pracowników

WITOLD KULIG (1/2 etatu)

12 628 27 88 dlotiw@pk.edu.pl

rozbudowa i modernizacja sieci komputerowych, instalacje okablowania strukturalnego, światłowodowe tory rdzenia USK, zasilanie urządzeń aktywnych w rdzeniu USK, urządzenia aktywne przyłączy budynkowych USK

Szczegółowy zakres zadań

 1. Opracowywanie założeń do projektów rozbudowy, modernizacji, remontów oraz budowy nowych torów światłowodowych rdzenia USK.
 2. Weryfikacja projektów instalacji okablowania strukturalnego dla nowych inwestycji oraz dla generalnych remontów obiektów PK.
 3. Nadzorowanie z ramienia Działu Informatyzacji przebiegu prac instalacyjnych okablowania strukturalnego i montażu światłowodowych torów rdzenia USK oraz ich odbiór techniczny.
 4. Zestawianie i konfiguracja torów światłowodowych w rdzeniu USK.
 5. Uzgadnianie warunków technicznych dla budowanych przez jednostki organizacyjne PK lokalnych sieci światłowodowych i strukturalnych podłączanych do rdzenia USK.
 6. Uzgadnianie z projektantami, wykonawcami, służbami technicznymi PK warunków zasilania urządzeń aktywnych pracujących w rdzeniu USK.
 7. Nadzorowanie z ramienia Działu Informatyzacji prac związanych z zasilaniem urządzeń rdzenia USK.
 8. Wstępny serwis i konfiguracja urządzeń do bezprzerwowego zasilania urządzeń pracujących w rdzeniu USK.
 9. Przygotowywanie zakresu remontów i modernizacji pomieszczeń serwerowni i routerowni budynkowych USK.
 10. Okresowa konserwacja urządzeń aktywnych przyłączy budynkowych USK.
 11. Udział w opracowywaniu i administrowaniu nowymi rozwiązaniami informatycznymi wdrażanymi przez DI.