PIOTR POCIECHA

« powrót do listy pracowników

PIOTR POCIECHA

12 628 30 53 p.pociecha@pk.edu.pl

administrator systemów: HMS, eHMS, jHMS, SELS, ankietowego; administrator serwera Mathworks; webserwisy centralne, system autoryzacji centralnej

Szczegółowy zakres zadań

 1. Zarządzanie systemem Data Center VMware HMS PK (HMS/eHMS/jHMS), PŁATNIK, SELS, COGNOS:
  • konfiguracja urządzeń, systemów operacyjnych i usług,
  • monitorowanie i aktualizacja oprogramowania,
  • zgłaszanie do serwisu problemów związanych z działaniem systemów HMS/eHMS/jHMS,
  • tworzenie środowisk testowych systemu HMS,
  • zarządzanie zmianami w środowisku produkcyjnym i testowym systemu HMS,
  • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem,
  • regularna archiwizacja oprogramowania i danych,
  • zarządzanie głównym serwerem HMS PK: przyznawanie i odbieranie użytkownikom kont na polecenie gestora systemu,
  • przydzielanie pierwszych haseł i deponowanie ich u inspektora BTI.
 2. Administracja usług katalogowych LDAP.
 3. Administracja systemem ankietowym PK:
  • modernizacja systemu,
  • nadawanie i odbieranie uprawnień,
  • import i konwersja danych z systemu HMS,
  • udział w pracach senackiej komisji ds. jakości kształcenia przy tworzeniu ankiet.
 4. Diagnostyka i pomoc dla użytkowników administracji centralnej.
 5. Udział w opracowywaniu i administrowaniu usługami:
  • webserwisami:
   • tworzenie nowych funkcjonalności w celu integracji aplikacji centralnych,
   • nadawanie uprawnień do poszczególnych webserwisów,
  • single sign-on:
   • nadawanie uprawnień.