PAWEŁ TROJANOWICZ

« powrót do listy pracowników

PAWEŁ TROJANOWICZ

12 628 21 01 pawel.trojanowicz@pk.edu.pl

pierwsza linia wsparcia, legitymacje elektroniczne, ewidencje i rejestry Działu Informatyzacji, Legalis, testy wydajnościowe, telefony komórkowe

Szczegółowy zakres zadań

 1. Obsługa pracowników i studentów PK w zakresie:
  • przyjmowanie zgłoszeń awarii urządzeń i systemów komputerowych obsługiwanych przez DI (helpdesk),
  • udzielanie wsparcia użytkownikom w rozwiązywaniu podstawowych problemów z użytkowaniem urządzeń i systemów komputerowych,
  • kierowanie zgłoszeń użytkowników do właściwych specjalistów DI,
  • udzielanie informacji w zakresie obowiązujących procedur dotyczących systemów informatycznych PK.
 2. Obsługa procedur realizowanych przez stronę usług sieciowych PK (sus.pk.edu.pl):
  • zarządzanie spisem pracowników,
  • prowadzenie ewidencji administratorów lokalnych,
  • administracja systemem zarządzania zasobami Internetowymi PK.
 3. Obsługa administracyjna systemów Legalis, Mathworks i TCS (certyfikaty TERENA).
 4. Konfiguracja komputerów i instalacja oprogramowania na komputerach użytkowanych w jednostkach administracji centralnej (ok. 300 komputerów).
 5. Wykonywanie testów wydajnościowych komputerów na potrzeby realizowanych zamówień publicznych.
 6. Obsługa techniczna służbowych telefonów komórkowych PK.
 7. Obsługa systemu legitymacji elektronicznych PERSO, ELS i ELD:
  • prowadzenie ciągłej obsługi systemu legitymacji elektronicznych wraz z utrzymaniem urządzeń i zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych,
  • personalizacja i drukowanie elektronicznych legitymacji studenckich (ELS) i doktorantów (ELD):
   • weryfikacja poprawności danych studentów zgodnie z danymi zapisanymi w HMS,
   • importowanie fotografii,
   • pobieranie informacji dotyczących KKM z HMS, kodowanie KKM i eksport plików do serwera MPK,
   • opracowywanie i drukowanie list wydanych legitymacji,
  • przedłużanie ważności ELD:
   • weryfikacja statusu doktoranta,
   • kodowanie legitymacji,
   • wydawanie hologramów,
   • opracowywanie i drukowanie list wydanych legitymacji.
 8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (K-210) dla ELS i ELD.
 9. Diagnostyka i pierwsza pomoc dla użytkowników administracji centralnej (komputer i HMS).
 10. Bieżąca eksploatacja urządzeń obsługiwanych przez DI.
 11. Obsługa administracyjna Działu Informatyzacji w obszarach:
  • prowadzenie sekretariatu DI,
  • ewidencja i dystrybucja pism przychodzących i wychodzących,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy.