ADAM KMIECIK

« powrót do listy pracowników

ADAM KMIECIK

dr inż., zastępca kierownika działu

12 628 21 01 adam.kmiecik@pk.edu.pl

administrator Centrum Danych PK VMWare, serwery wirtualne, LDAP, Avamar, VPN, WAF, bezpieczeństwo sieci i systemów, firewalle, Active Directory, Nextcloud, strony WWW, hosting, system pracy grupowej MS Exchange, MS Microsoft 365

Szczegółowy zakres zadań

 1. Kompleksowa realizacja projektów informatycznych.
 2. Bieżąca współpraca z jednostkami PK w zakresie świadczonych przez DI usług IT.
 3. Administracja Centrum Danych VMWare:
  • administrowanie powierzonym sprzętem komputerowym i infrastrukturą sieciową oraz macierzami dyskowymi,
  • kompleksowa instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, sieci i oprogramowania,
  • rozwiązywanie incydentów i problemów związanych z infrastrukturą serwerową,
  • administrowanie systemami Linux, Windows.
 4. Zarządzanie i administrowanie serwerem pracy grupowej MS Exchange oraz MS Office 365.
 5. Współudział w zarządzaniu i administrowaniu serwerami administracji PK (HMS/eHMS).
 6. Implementacja i aktualizacja zasad polityki bezpieczeństwa na urządzeniach brzegowych sieci intranetowej HMS.
 7. Koncepcja, wdrożenie i utrzymywanie systemu Infrastruktury Klucza PKI (certyfikaty PK), usług katalogowych LDAP, środowiska hostingowego opartego na kontenerach, środowiska wirtualnego VMWare które zapewnia dla systemów wysoką dostępność, wydajność oraz bezpieczeństwo.
 8. Współuczestnictwo w projektach wdrażanych w jednostkach organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w zakresie programowania i analizy systemowej – rejestr umów i pełnomocnictw, system oceny nauczycieli, system badania losów absolwentów, integracja systemów bibliotecznych z bazą LDAP i HMS.
 9. Zarządzanie systemem kopii zapasowych co zapewnia ciągłość biznesową i daje możliwość przywracania danych po awarii.
 10. Monitoring aplikacji i systemów operacyjnych.
 11. Wdrożenie i utrzymywanie transparentnego systemu ochrony aplikacji webowych, tj. stron internetowych, co pozwala na automatyczną kontrolę treści wchodzących do aplikacji (bez ingerencji użytkownika).
 12. Koncepcja, wdrożenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa czwartej generacji dostarczającego funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS dla Intranetowej sieci HMS.
 13. Koncepcja, wdrożenie i utrzymywanie systemu IDM Identity Management.
  Wiele informacji dostępnych w sieci można wymieniać między poszczególnymi aplikacjami i użytkownikami. Są też jednak dane, które powinny być chronione przed nieautoryzowanym dostępem i modyfikacjami. Dlatego właśnie tak ważne jest ekonomiczne, nieskomplikowane, a zarazem skuteczne administrowanie informacjami o użytkownikach i innych zasobach sieci. Warunkiem funkcjonowania tak zarządzanej sieci jest integracja usług katalogowych. Dzięki niej informacje zorganizowane są w ujednolicony sposób. Dodatkowo użytkownicy uzyskują dostęp do wszystkich zasobów sieci za pomocą jednego loginu;
 14. Zarządzanie i nadawanie uprawnień do zasobów (AD, IDM).
 15. Bieżąca współpraca z programistami i projektantami systemów informatycznych oraz webmasterami.
 16. Zarządzanie zmianami w środowisku produkcyjnym, testowym i deweloperskim.
 17. Wdrażanie działań związanych z koordynowaniem i podejmowaniem działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa – zabezpieczenie sieci i systemów.
 18. Wydawanie opinii w zakresie procesu zakupów sprzętu i oprogramowania IT.
 19. Aktywne wsparcie użytkowników końcowych w zakresie występujących problemów technicznych.