SŁAWOMIR SZLĘZAK

« powrót do listy pracowników

SŁAWOMIR SZLĘZAK

12 628 32 06, 601 145 959 slawek@pk.edu.pl

administrator kampusu Czyżyny: sieci, serwera poczty elektronicznej pobox.mech.pk.edu.pl, sieci Wi-Fi EDUROAM, serwera DNS, serwera DHCP, serwerów uwierzytelniania RADIUS, bezpieczeństwo sieci: firewall, zarządzanie przełącznikami rdzenia sieci, konsultowanie projektów przy remontach infrastruktury sieciowej PK

Szczegółowy zakres zadań

 1. Zarządzanie szkieletem Uczelnianej Sieci Komputerowej PK kampusu w Czyżynach, węzłami, urządzeniami aktywnymi i okablowaniem:
  • konfiguracja urządzeń, systemów operacyjnych i usług,
  • aktualizacja oprogramowania urządzeń aktywnych,
  • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem,
  • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu USK.
 2. Projektowanie rozwoju sieci Komputerowej PK kampusu w Czyżynach.
 3. Zarządzanie serwerami USK w Czyżynach:
  • poczty elektronicznej (około 300 kont użytkowników),
  • DNS,
  • DHCP,
  • WWW,
  • regularna archiwizacja oprogramowania i danych.
 4. Administracja siecią bezprzewodową EDUROAM:
  • projektowanie i nadzorowanie modernizacji sieci EDUROAM,
  • opiniowanie wniosków i zgłoszeń o modernizację i rozbudowę sieci EDUROAM w Czyżynach,
  • zarządzanie punktami dostępowymi sieci EDUROAM,
  • monitorowanie funkcjonowania infrastruktury EDUROAM w Czyżynach pod względem wydajności i awaryjności.
 5. Zarządzanie pulami adresowymi podsieci jednostek PK w Czyżynach.
 6. Określanie warunków technicznych dla sieci lokalnych jednostek PK i podłączanie ich do szkieletu USK kampusu Czyżyny.
 7. Wsparcie techniczne dla administratorów jednostek PK.
 8. Administracja serwerem i systemem elektronicznej pomocy technicznej PK:
  • aktualizacja oprogramowania,
  • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem,
  • zarządzanie użytkownikami: nadawanie i cofanie uprawnień, tworzenie i modyfikacje struktury kolejek,
  • rozwiązywanie niestandardowych problemów.
 9. Współudział w zapewnieniu ochrony antywirusowej dla Politechniki Krakowskiej:
  • zebranie i analiza informacji na temat aktualnie funkcjonujących systemów,
  • udział w spotkaniach z dystrybutorami wybranych produktów w celu prezentacji działających systemów,
  • udział we wdrażaniu systemu.