MARCIN WITEK

« powrót do listy pracowników

MARCIN WITEK

12 628 30 54 mwitek@pk.edu.pl

eHMS: uprawnienia, wirtualne kadry, protokoły, zajęcia, pensum, Sylabus; HMS: uprawnienia, stypendia, rankingi, oferta dydaktyczna, akademiki; jHMS: limity, kadry, socjalny

Szczegółowy zakres zadań

 1. Administracja systemami HMS, eHMS i jHMS.
 2. Konfiguracja systemów HMS, eHMS i jHMS – ustawianie parametrów konfiguracyjnych, zarządzanie słownikami, normalizacja danych.
 3. Opieka nad modułami HMS: dziekanaty, domy studenckie, finanse, płace, kadry, limity, pensum.
 4. Udział we wdrażaniu nowych modułów oraz modułów HMS w wersji graficznej (jHMS).
 5. Wykonywanie porządkowania i normalizacji danych (m.in. łączenie kartotek studentów, pracowników).
 6. Zarządzanie kontami użytkowników, nadawanie i cofanie uprawnień.
 7. Tworzenie szablonów dokumentów wspólnych dla wszystkich wydziałów przekazanych przez DK , DSS i DWM:
  • analiza pism i wzorów,
  • typowanie znaczników, zwracających z systemu pożądane dane,
  • testowanie szablonów, eliminacja błędów,
  • wstawienie do systemu gotowego wzoru,
  • tworzenie i obsługa rejestrów dla pism tego wymagających.
 8. Informowanie użytkowników o zmianach i nowych funkcjonalnościach w systemie HMS, eHMS i jHMS.
 9. Przeprowadzanie weryfikacji danych studentów i doktorantów dla potrzeb wydruku legitymacji elektronicznych w systemie PERSO.
 10. Weryfikacja i koordynacja wniosków użytkowników systemu HMS, eHMS i jHMS o jego rozbudowę lub modernizację:
  • zgłaszanie do dostawcy oprogramowania zaakceptowanych wniosków o zmiany w systemie,
  • kontrola realizacji zamówionych rozszerzeń i poprawek.
 11. Wsparcie techniczne dla użytkowników systemu HMS, eHMS i jHMS:
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz koordynacja przy naprawie błędów,
  • przypomnienie o zapomnianych funkcjonalnościach,
  • instruktaż telefoniczny, w szczególności:
   • HMS/dsys: stypendia, rankingi, prowadzenie toku studiów, generowanie oferty dydaktycznej,
   • HMS/dees: konfiguracja parametrów dotyczących rezerwacji miejsc,
   • eHMS/dsys: protokoły, zajęcia, wirtualne kadry, ogłoszenia, wydruki,
   • eHMS/pens: przydział prowadzących, blokowanie/powielanie zajęć, tworzenie planu, wykonania, sprawozdawczość.
 12. Obsługa modułu eksportu danych dziekanatowych i kadrowych do systemu POL-on:
  • generowanie plików eksportowych,
  • pomoc przy analizie błędów w danych dziekanatowych i kadrowych.
 13. Udział w opracowywaniu i administrowaniu nowymi rozwiązaniami informatycznymi wdrażanymi przez DI.