Początek modernizacji sieci EDUROAM

Dział Informatyzacji rozpoczął (od Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej) proces konfigurowania i przekazywania nowo zakupionych punktów dostępowych (AP) administratorom lokalnym. Ze względu na konieczność indywidualnej konfiguracji każdej partii przekazywanych urządzeń, przewidywany czas wdrożenia (konfiguracja, instalacja, testy) jednej partii AP to około 3-4 tygodnie. W celu ustalenia terminu wdrożenia, prosimy administratorów wydziałowych o kontakt z naszym działem (tel. 21-01).