Instalowanie certyfikatu głównego Politechniki Krakowskiej

Aby zainstalować certyfikat główny Politechniki Krakowskiej, należy pobrać plik ca_root.crt ze strony głównej PK www.pk.edu.pl:

Po pobraniu i otwarciu pliku, należy wybrać “Zainstaluj certyfikat”:

W nowo otwartym oknie należy kliknąć “Dalej”, w pojawiającym się oknie wybrać opcję “Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie” i kliknąć “Przeglądaj”:

W oknie “Wybieranie magazynu certyfikatów” należy wybrać “Zaufane główne urzędy certyfikacji” i kliknąć “OK”:

W oknie “Kreator importu certyfikatów” należy potwierdzić wybrane ustawienia, klikając przycisk “Dalej”:

Aby zakończyć instalację certyfikatu głównego, należy w kolejnym oknie kliknąć “Zakończ” i w oknie “Ostrzeżenie o zabezpieczeniach” kliknąć “Tak”.