System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 18/19 aktywowany

W dniu 28 maja Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2018/19.

Automatycznie zostało utworzonych 5148 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 27 maja 2019 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 3951 ankiet. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 18 czerwca 2019 r.

Zmiana loginów w administracji centralnej do systemów informatycznych PK

Dział Informatyzacji informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. zostaną ujednolicone loginy osób pracujących w jednostkach administracji centralnej, służące do logowania się w wymienionych poniżej systemach informatycznych PK:

Czytaj dalej Zmiana loginów w administracji centralnej do systemów informatycznych PK

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2018/19 aktywowany

W dniu 7 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2018/19.

Automatycznie zostało utworzonych 5233 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 4 stycznia 2019 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 27 stycznia 2019 r.

Uruchomienie systemu dysk.pk.edu.pl dla pracowników PK

Dział Informatyzacji uruchomił system chmurowy (dysk.pk.edu.pl), umożliwiający pracownikom PK m.in. przechowywanie, synchronizację i dzielenie się plikami. Rozwiązanie oparte jest o Nextcloud, limit danych dla użytkowników to 10GB. W celu uzyskania dostępu do systemu należy z adresu w domenie pk.edu.pl przesłać maila na di@pk.edu.pl lub zgłosić taką potrzebę przez system pomocy technicznej. Aby się zalogować (po utworzeniu konta przez DI), należy użyć danych autoryzacyjnych (login i hasło) takich samych jak dane autoryzacyjne do SUS.

Wyłączenie usług IT na PK w dniach od 3 do 5 sierpnia

W związku z planowanym wyłączeniem stacji transformatorowych Politechniki Krakowskiej do przeglądu i związanym z powyższym brakiem energii elektrycznej w kampusie Warszawska w dniach 4-5 sierpnia 2018 r., Dział Informatyzacji informuje, że w celu zabezpieczenia infrastruktury informatycznej Uczelni w dniu 3 sierpnia (piątek) od godziny 14:00 będą wyłączane centralne usługi informatyczne. Zakończenie procesu włączania usług planowane jest na 6 sierpnia (poniedziałek) w godzinach porannych.

Uruchomienie usługi KReM

W dniu wczorajszym Dział Informatyzacji zakończył proces rekonfiguracji połączeń sieciowych wraz z aktualizacją certyfikatów szyfrujących do pobierania wyników matur z systemu Krajowego Rejestru Matur (KReM) i udostępnił usługę dla systemu rekrutacji eHMS/irka.
Rekonfiguracja modułu KReM była konieczna do wykonania w związku ze zmianą systemu zabezpieczeń intranetowej sieci HMS.