Przerwy w dostępie do sieci i usług informatycznych

W związku z modernizacją Uczelnianej Sieci Komputerowej informujemy, że do końca miesiąca w godzinach wieczornych mogą występować chwilowe przerwy w dostępie do usług sieciowych i internetu.