Zmiana loginów dla emerytów Politechniki Krakowskiej

Z uwagi na prace przygotowawcze, mające na celu udostępnienie usług Office 365 online dla emerytów Politechniki Krakowskiej, zmianie ulegną ich loginy do usług informatycznych. Nowe loginy będą dostosowane do wymagań aktualnych systemów PK i będą zwykle w postaci imie.nazwisko