Integracja Office 365 dla doktorantów z pracownikami i studentami PK

Dnia 31 maja 2020 r. Dział Informatyzacji zintegrował usługi Office 365 online dla doktorantów z usługami Office 365 dla studentów i pracowników do jednej Organizacji PK.

Wymagane prace podyktowane były potrzebami realizacji “zdalnego nauczania”, a także warunkami licencyjnymi firmy Microsoft.

Dostęp doktorantów PK do Office 365 online z loginami w formacie login@doktorant.pk.edu.pl (umownie “stary dostęp”) – pozostaje aktywny do 15 czerwca 2020 r.

Loginy doktorantów w Organizacji PK (umownie “nowy dostęp”) zmieniają się na format login@doktorant.admin.pk.edu.pl

“Login” i hasło jest taki sam w obu rozwiązaniach, zmienia się tylko domena z @doktorant.pk.edu.pl na @doktorant.admin.pk.edu.pl
Nie ma potrzeby ponownego aktywowania Office 365.

Prosimy o migrację swoich danych ze starego dostępu na nowy do 15 czerwca 2020 r. lub ewentualny kontakt w tej sprawie z DI.

Domena oraz adresy mailowe z domeny doktorant.pk.edu.pl będą dostępne w nowym rozwiązaniu po 15 czerwca 2020.

Przykładowy mail wysłany na adres login@doktorant.pk.edu.pl w terminie:
– od 1-06 do 15-06.2020 r. – dojdzie na konto login@doktorant.pk.edu.pl,
– po 15-06.2020 r. – dojdzie na konto login@doktorant.admin.pk.edu.pl