Przedłużenie możliwości edycji ankiet

Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących, decyzją Prorektora ds. kształcenia została przedłużona do dnia 15 kwietnia 2018 r.